Luhanka on jo pitkään ollut Keski-Suomen maakunnan veroparatiisi. Veronmaksajien Keskusliiton selvityksen mukaan Luhanka on veronmaksajan paratiisi myös koko valtakunnan mitassa. Alhaisen kuntaveroprosenttinsa (18,5 %) vuoksi Luhanka on yksi Suomen lievimmistä verottajista. Esimerkiksi keskituloisen suomalaisperheen ansiotasolla luhankalaiset maksavat veroja melkein pari tuhatta euroa vuodessa vähemmän kuin joutsalaiset.

Tämä herättää kysymyksen, toimitaanko Joutsassa ja monessa muussa kunnassa tehottomammin kuin Luhangassa. Kuntalaisten peruspalvelut kun kuitenkin on Luhangassakin saatu toimimaan aivan hyvin, jopa kiitettävästi. Voisiko Luhangan esimerkki kertoa jotakin siitä, mikä on kuntakoon merkitys kuntaorganisaation toiminnan tehokkuudelle?

On tietenkin totta, että monet asiat – vaikkapa liikuntapaikat – ovat Luhangassa heikommalla tolalla kuin Joutsassa. Luhangan vahvuutena lienee kuitenkin ainakin se, että minikokoisessa kuntaorganisaatiossa ei ole kertynyt ”organisaatiotaakkaa”. Monet asiat hoituvat viranhaltijoiden oman toimen ohessa. Myös yhdistykset ja yksittäiset kuntalaiset hoitavat Luhangassa monia asioita, joihin muualla tarvitaan kunnan viranhaltija.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →