Leivonmäen kohdalla tehtävän valtatie neljän remontin valmiusaste on tällä hetkellä noin 40 prosenttia. Urakan tämänhetkistä tilannetta esiteltiin viime viikolla alueen pääurakoitsija YIT Rakennus Oy:n järjestämässä yleisötilaisuudessa, jossa alueen asukkaat pääsivät samalla kuulemaan tieremontin seurauksena muuttuvista osoitejärjestelyistä.

Kuten aiemmin on uutisoitu, urakka valmistuu etelän suunnasta pohjoiseen päin. Rakentaminen on jaettu urakan väylävastaavana toimivan Juha Innasen mukaan neljään lohkoon, joista ensimmäinen eli urakka-alueen eteläpäästä Leivonlinnan kohdalle ulottuva, on päällystetty juhannukseen mennessä.

Toisella, Leivonlinnasta Vintturintien risteykseen ulottuvalla lohkolla aikataulu on Innasen mukaan se, että Savenahon risteyssilta otetaan käyttöön ja kiertotie puretaan heinäkuun alkupuolella. Kolmannella eli Vintturintien risteyksestä Leivonmäen eteläiseen liittymään asti ulottuvalla lohkolla Haapasuon risteyssilta otetaan käyttöön heinäkuun puolivälin jälkeen ja kiertotie puretaan.

Leivonmäen taajaman eteläisen ja pohjoisen liittymän välisellä neljännellä lohkolla valtatien Leivonmäen liittymien kanavoinnit valmistuvat Innasen mukaan syyskuun aikana, jolloin kaikki tämän vuoden päällystystyöt on tehty.

– Lisäksi me rakennetaan yksityisteitä, maanteitä ja J-teitä eli kevyenliikenteen väyliä. Ne kaikki on erikseen aikataulutettu ja ne valmistuvat syyskuun loppuun mennessä, Innanen kertoi tiedotustilaisuudessa.

Rakentamista seurataan hänen mukaansa koko ajan tiiviisti. Joka viikko aikataulutetaan ja seurataan, että pysytään aikataulussa.

Nelostien remontti käynnistyi noin vuosi sitten. Kuva: JS Arkisto.

Urakka-alueen kesän liikennejärjestelyt etenevät liikennejärjestelyistä vastaavan Tiina Karjalaisen mukaan siten, että Uutelantien, Hakulantien ja Ilomäentien liittymät sulkeutuvat tällä viikolla ja niiden liikenne ohjataan Leivonlinnan kohdalla olevista uusista liittymistä.

Viikolla 24 nostetaan Syrjäläntien ja Uutelantien välistä notkoa tieosuuden näkemien parantamiseksi ja tuolloin valtatien liikenne ohjataan kulkemaan liikennevalo-ohjauksella yhdelle kaistalle noin 380 metrin matkalta. Seuraava notkon nosto tehdään Karjalaisen mukaan näillä näkymin Leivonlinnan eteläpuolella, mutta tuolloin on kyse lyhyemmästä yhdelle kaistalle ohjauksesta. Karjalaisen mukaan on siinä ja siinä, tarvitaanko pätkälle liikennevalo-ohjaus, mutta jos tarvitaan, kahta liikennevalopysäytystä ei ole kuitenkaan luvassa yhtä aikaa.

Mitä tulee muihin tieosuuksiin – Leivonmäen taajaman kohtaa lukuun ottamatta – ne saadaan Karjalaisen mukaan alustavasti rakennettua niin, että valtatien liikenne on koko ajan kahdella kaistalla. Sen sijaan Leivonmäen taajaman kohdan liikennejärjestelyistä Karjalainen ei osannut vielä yleisötilaisuudessa sanoa.

– Sen kohdalla tarkemmat tulevan kesän liikenteenohjauksen suunnitelmat ovat vielä suunnitteluvaiheessa.

Tieremontin aikana on otettu käyttöön kiertoteitä, jotka puretaan myöhemmin. Kuvassa Haapasuontien risteyksen kohdalla oleva kiertotie, joka otettiin käyttöön viime vuoden elokuussa. Kuva: JS Arkisto.

Uusien liittymäjärjestelyjen myötä alueen osoitejärjestelmään tehdään Joutsan kunnan työpäällikkö Veijo Penttisen mukaan muutoksia siten, että valtatien länsipuolelle rakennettu tie nimetään Myllymäentieksi ja itäpuolella oleva säilyy Savenahontienä. Molempien teiden nollapiste tulee olemaan Haapasuontiellä, ja Savenahontien kiinteistöjen osoitenumerointi muuttuu.

Lisäksi nollapisteen muutos on luvassa Niittysentien, Ilomäentien, Vintturintien ja Uutelantien osalta. Se tarkoittaa kiinteistöille joko osoitenumeroinnin muutoksia tai osoitteenmuutoksia.

Kunta tiedottaa Penttisen mukaan asukkaita osoitteenmuutoksista kirjeitse – tosin yleisötilaisuudessa pääsi jo halutessaan tarkistamaan oman osoitteensa – ja laittaa tiennimikyltit liittymiin sitä mukaa, kun se on mahdollista. Kunnan kautta uusista osoitteista välittyy tieto maistraattiin ja edelleen esimerkiksi pankkiin, verovirastoon, palo- ja pelastuslaitokselle sekä Postille.

– Se helpottaa teidän toimintaanne. Teidän ei niitä kaikkia tarvitse lähteä ilmoittamaan, Penttinen totesi.

Nyt remontoitava Nelostien tieosuus on tarkoitus ottaa liikenteelle käyttöön lokakuun lopussa. Sopimusteknisistä syistä viimeinen asfaltointi tapahtuu vasta ensi vuonna.

Tarja Kuikka

JS 6.4.2019 Nelostien remontti kiihtyy täyteen vauhtiinsa – tulossa yleisötilaisuus, luvassa uusia teiden nimiä ja osoitteita
JS 15.11.2018 Siltojen valu alkamassa valtatieremontissa – aikataulussa on pysytty vakaasti
JS 29.8.2018 Työt etenevät valtatiellä, toinen kiertotie otettu käyttöön Haapasuontien kohdalla
JS 24.7.2018 Tieremontti etenee mukavassa myötätuulessa
JS 23.6.2018 Valtatieremontin suurimmat liikennejärjestelyt edessä vasta elokuussa
JS 9.5.2018 Nelostien remontissa kuokka maahan vasta kesäkuun alussa