Joutsan kunnanhallitus otti kielteisen kannan Kelan (Kansaneläkelaitoksen) suunnitelmaan, jossa Kelan palvelupiste lakkautettaisiin. Kunnan lausunnon mukaan Joutsa pitää tärkeänä Kelan palvelujen ja toimintojen säilymistä täällä. Perustelujen mukaan lähimmät asiointipalvelut ovat kaukana, minkä vuoksi paikkakunnalla on oltava olla Kelan asiakaspalveluyksikkö.

Kelan Itäinen asiakaspalveluyksikkö on lähettänyt kunnalle muutosehdotuksen Joutsan Kela-palvelujen toteuttamiseksi 1.9. alkaen lausuntopyyntöineen. Esitys kuuluu, että Joutsan Kelan ajanvarauspalvelu nykymuodossaan korvautuisi muilla tavoilla. Tärkeimpänä korvaavana palveluna olisi kunnan asiointipiste, josta luotaisiin etäyhteys Kelan palveluihin. Kelan palvelut olisivat saatavissa etänä palvelupisteen aukioloaikoina.

Tällä hetkellä asiakaspalvelua Joutsan Kelan palvelupisteellä annetaan tiistaisin ja torstaisin. Kelan palvelupisteellä on ollut vuoden 2018 ja alkuvuonna 2019 keskimäärin 7–8 asiakaskäyntiä viikossa. Kaikki tarjolla olleet ajanvarausajat eivät ole täyttyneet.

Lähimmät Kelan omat toimistot löytyvät Kelan Heinolan palvelupisteestä ja Kelan Jyväskylän palvelupisteestä. Kansaneläkelaitoksen mukaan suurin osa asioinneista voidaan hoitaa verkossa, puhelinpalvelussa, puhelinajanvarauksella ja postitse. Puhelinajanvarauksessa ja etäpalvelussa voidaan ottaa myös suullinen hakemus.

Janne Airaksinen

Tagged with →