Joutsan seurakunta siirtyy ensi vuoden alusta Mikkelin hiippakunnasta Lapuan hiippakuntaan. Muutoksen taustalla on kirkolliskokouksen eli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylimmän päättävän elimen viime torstaina tekemä päätös, jonka myötä hiippakunnat muodostetaan jatkossa maakuntarajoja vastaaviksi.

Lapuan hiippakuntaan kuuluvat ensi vuoden alusta Keski-Suomen maakunnan ohella Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat, Mikkelin hiippakuntaan Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat. Kaikkiaan Suomessa on yhdeksän luterilaista hiippakuntaa, joista kuuden rajat muuttuvat ensi vuoden alusta jonkin verran. Helsingin, Espoon ja Porvoon hiippakuntien rajat säilyvät entisellään.

Hiippakuntien muodostamisella maakuntarajoja vastaaviksi pyritään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mukaan selkeyttämään viranomaisten välistä yhteistyötä sekä varmistamaan seurakuntien ja kuntien yhteistyön edellytyksiä. Lisäksi tavoitteena ovat luontevat yhteydet kolmannen sektorin toimijoihin ja maakunnallisiin viestimiin.

Muutosten jälkeen hiippakuntien koko, jäsenmäärä ja taloudelliset edellytykset ovat evankelis-luterilaisen kirkon mukaan tasasuhtaiset. Toisiin hiippakuntiin siirrettävien seurakuntien virassa olevat papit ja lehtorit siirtyvät asianomaisiin hiippakuntiin.

Joutsan seurakunnan kirkkoherra Tuula Leppämäki kokee Lapuan hiippakunnan olevan seurakunnan hallinnon ja organisaation kannalta mielekäs suunta. Käytännön tasolla hiippakunnan vaihdos tarkoittaa kirkkoherran mukaan esimerkiksi sitä, että jatkossa seurakunnan erilaisiin hallinnon ja johtamisen tehtäviin haetaan tukea ja asiantuntijuutta nykyisen hiippakunnan sijaan Lapuan hiippakunnasta. Myös piispantarkastukset suorittaa Lapuan hiippakunnan piispa.

Tavallisen seurakuntalaisen kannalta vaihdoksessa ei ole Leppämäen mukaan kyse kovin merkittävästä asiasta, joskin kirkkoherra sanoo ymmärtävänsä, että tunneasia se voi kuitenkin seurakuntalaisille olla.

– Seurakunnan kannalta tämä on paras mahdollinen päätös minun mielestäni, mutta ymmärrän seurakuntalaisten tunteet. Tämä on iso tunnekysymys tavallisille seurakuntalaisille. Mutta kun tehdään seurakunnan kannalta tärkeitä tulevaisuuden päätöksiä, niin näitä päätöksiä pitää pystyä tekemään, Leppämäki sanoo ja muistuttaa, että hiippakuntien historiassa on pitkällä aikavälillä ollut ennenkin muutoksia.

Seurakunnilta pyydettiin jo viime vuonna kannanotot hiippakuntien rajoja koskeviin muutosaikeisiin. Leppämäki valmisteli tuolloin Joutsan kirkkoneuvoston kokoukseen asiasta päätösesityksen, jossa olisi kannatettu Joutsan seurakunnan siirtämistä Lapuan hiippakuntaan, mutta kirkkoneuvostossa tehty vastaesitys Mikkelin hiippakunnan alaisuudessa pitäytymisestä vietiin läpi äänestyksellä. Myös Luhangan kappeliseurakunta kannatti nykyisessä hiippakunnassa pysymistä, mutta Leivonmäen kappeliseurakunta sen sijaan kannatti Lapuan hiippakuntaan siirtymistä.

Jatkoa ajatellen kirkkoherra Leppämäki ei usko, että Mikkelin ja Lapuan hiippakunnan linjauksissa olisi juurikaan eroa.

– En usko, että linjaus paljon muuttuu. Minulla on positiivinen käsitys Mikkelin hiippakunnasta, mutta myös Lapuan hiippakunnasta hiippakuntien aiempien yhteistyöhankkeiden vuoksi.

Tarja Kuikka