Paikallislehti Joutsan Seutua lukevat Joutsan seutukunnalla lähes kaikki. Tietoykkönen Oy:n tekemän lukijasuhdetutkimuksen mukaan peräti 92 prosenttia alueen asukkaista lukee Joutsan Seutua viikoittain. Kahdella muulla alueella ilmestyvällä lehdellä vastaavat lukemat ovat 58 prosenttia ja 30 prosenttia.

Ylivoimainen enemmistö vastaajista myös pitää Joutsan Seutua parhaana tietolähteenä Joutsan seutukuntaa koskevissa asioissa. Vastaajista 82 prosenttia piti Joutsan Seutua tarpeellisena. Kilpailevien lehtien osalta vastaavat luvut olivat 27 prosenttia ja kahdeksan prosenttia.

Joutsan Seutu myös luetaan tarkkaan. Kaikista vastaajista 72 prosenttia ilmoitti lukevansa Joutsan Seudun joko ”kannesta kanteen” tai ”lähes kokonaan”. Kilpailevilla lehdillä vastaavat luvut olivat 29 prosenttia ja 12 prosenttia. Lisäksi Joutsan Seudusta ”valikoiden joitakin juttuja ja ilmoituksia” kertoi lukevansa 22 prosenttia vastaajista, joten 94 prosenttia seudun asukkaista lukee Joutsan Seudusta vähintään tärkeimmät jutut ja ilmoitukset.

Tutkimuksen teki Joutsan Seutu Oy:n tilauksesta puhelinhaastatteluina Tietoykkönen Oy. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Joutsassa ja Luhangassa asuvat 15–84 -vuotiaat henkilöt. Haastatteluja tehtiin yhteensä 150 kappaletta 2.– 8.4.2019 välisenä aikana. Otos kiintiöitiin ja painotettiin vastaamaan alueen väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen suhteen.

Joutsan Seutu on teettänyt vastaavan tutkimuksen aiemmin 2–3 vuoden välein jo vuosien ajan.

Markku Parkkonen