Joutsan kunnan tekninen osasto muistuttaa pitäjässä eläjiä, että jätteiden kierrätyksessä tarvittaisiin huolellisuutta. Kevään ja kesän koittaessa on jälleen tultu tilanteeseen, että roskien lajittelussa on haasteita. Kuva on Marjotaipaleen jätepisteeltä sunnuntaina, jolloin on havaittu kartonkijätteessä paljon muovijätettä.

Janne Airaksinen