Vuoden 2020 valtionosuuksien ennakkolaskelmien mukaan Joutsa on saamassa lisää valtionosuuksia ja Luhanka vähemmän. Kuntaliiton ennakollisten valtionosuuslaskelmien mukaan kuntien valtionosuudet kasvavat yhteensä 994 miljoonaa euroa (+12 %; 181 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 9.377 miljoonaa euroa vuonna 2020 (8 383 milj. € vuonna 2019).

Laskelmassa Joutsa olisi saamassa ensi vuonna valtionosuuksia yhteensä 15,64 miljoonaa euroa eli reilut 627.000 euroa enemmän kuin vuonna 2019. Prosenteissa kasvu olisi 4,2 %.

Luhanka kuuluu niiden harvojen kuntien joukkoon, joiden valtionosuus on pienenemässä ensi vuonna. Laskelman mukaan Luhanka saisi ensi vuonna valtionosuuksia noin 2,77 miljoonaa euroa eli lähes 80.000 euroa (-2,8 %) vähemmän kuin vuonna 2019.

Kuntaliiton ennakkolaskelma on voimassa olevaan lainsäädännön mukainen. Laskelma perustuu Valtiovarainministeriön Kuntatalousohjelmaan. Laskelman julkaisuhetkellä hallituksen muodostaminen on kesken eikä hallitusohjelmaa ole vielä laadittu. Jos valtionosuuslainsäädäntöä ei muuteta, kuntien valtionosuudet muuttuvat vuonna 2020 ennakkolaskelman mukaisesti.

Markku Parkkonen

Tagged with →