Joutsan tekninen lautakunta jakoi 80.000 euroa yksityistieavustuksia budjettiin merkityn määrärahan mukaisesti. Kunnan avustukset yksityisteiden kunnossapitoon maksetaan edellisen vuoden toteutuneiden kunnossapitomenojen perusteella. Avustusta voi hakea sellainen yksityistie, joka on järjestäytynyt ja jonka vaikutuspiirissä sijaitsee vähintään yksi väestörekisteriin merkitty vakituisesti asuttu talous. Tämän tien pituus on vähintään 0,5 km.

Samalla lautakunta hyväksyi uudet yksityisteiden avustamisen perusteet. Edellinen ohje oli vuodelta 2008, ja nyt se on päivitetty vastaamaan 1.1.2019 voimaan tulleita lakimuutoksia. Eduskunta on nimittäin säätänyt uuden lain yksityisteiden tienpitoa ja hallintoa varten.

Laki avaa tiekunnille uusia mahdollisuuksia ja vapauksia toiminnassaan. Tiekunta voi ulkoistaa koko tienpidon jollekin toimijalle. Tiekunnan päätöksistä valitetaan jatkossa käräjäoikeuteen ja tietoimitukset siirtyvät maanmittauslaitosten käsiteltäväksi. Järjestäytymättömille tiekunnille ei enää myönnetä kunnan tieavustusta.

Janne Airaksinen

Tagged with →