Lukuvuodesta 2017–2018 lähtien Puulan seutuopiston opintosetelein arvo on ollut 20 euroa. Opiston pienin kurssimaksu on 25 euroa. Jos opiskelija maksaa tällaisen kurssin opintosetelillä, täytyy häneltä laskuttaa vielä viisi euroa lisää.

Opistolautakunta ei pitänyt tätä järkevänä tai kustannustehokkaana laskutuskulujen vuoksi, ja nosti siksi opintosetelin arvon 25 euroon.

Opintosetelityyppistä avustusta myönnetään vapaan sivistystyön tutkintoon johtamattomiin koulutuksiin työttömille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, oppimisvaikeuksia kokeville, peruskoulun päättäneille ja eläkkeellä oleville sekä senioriväestölle ja maahanmuuttajille. Niitä annetaan yksi kappale per henkilö.

Janne Airaksinen

Tagged with →