Puulan seutuopiston opinto-opas on perinteisesti jaettu Joutsassa, Toivakassa ja Kangasniemellä kaikkiin kotitalouksiin paperiversiona. Näin toimien painatus- ja jakelukustannukset ovat suuret. Kokemuksen perusteella tiedetään, että suuri osa painetuista oppaista päätyy suoraan paperinkeräykseen.

Nyt opistolautakunta päätti luopua jakelusta kotitalouksiin. Opinto-opas löytyy internetistä, ja siihen tukeutuminen katsottiin järkevimmäksi. Paperiversiota on tarkoituksenmukaisinta käyttää enää sähköisen markkinoinnin tukena.

Näin ollen oppaasta otetaan aikaisempaa pienempi painos, mikä viedään saataville kunnanvirastoihin, kirjastoihin, kauppojen auloihin, kylätaloille ja vastaaviin paikkoihin, joissa ihmiset usein asioivat.

Janne Airaksinen

Tagged with →