Järvi-Suomen Energia parantaa sähkön toimitusvarmuutta Luhangassa asentamalla kaapeleita maan alle. Maanrakennustyöt alkavat toukokuussa. Suunnitelman mukainen valmistuminen töille on marraskuussa 2019. Urakoitsijana hankkeella on Enerke Oy.

Pienjännite- että keskijänniteverkkoa asennetaan maan alle noin 40 kilometriä ja liittää verkkoon 18 muuntajaa. Verkkoa puretaan 32 kilometriä. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 1,7 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 42,50 euroa jokaista saneerattua verkostometriä kohti.

Työmaat sijaitsevat Luhangassa, välillä Tammijärvi–Putkilahti. Työmaat voivat ajoittain hidastaa tai hankaloittaa liikenteen sujuvuutta.

– Maanrakennustyöt alkavat heti maaperän kuivumisen jälkeen. Vanhan verkon purkutyöt, sekä maanrakentamisen viimeistelytyöt tehdään talven ja kevään 2020 aikana, kertoo verkostoinsinööri Jani Siltala Järvi-Suomen Energialta.

Hankkeet lisäävät sähkön toimitusvarmuutta Tammijärvellä. Saneerauksen kohteita on myös muuntajalta kotitalouksiin sijaitsevalla johdonosalla.

Projektit ovat osa yhtiön toimitusvarmuusinvestointiohjelmaa, jonka tavoitteena on kaapeloida taajamien sähköverkot sekä tärkeät runkoyhteydet tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Asemakaava-alueiden maakaapeloinnilla saadaan kustannustehokkaasti sähkönkäyttäjiä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä paremman toimitusvarman verkon piiriin. Tämän lisäksi ikääntyviä haarajohtoja siirretään metsistä tien varsiin ilmajohdoiksi.

Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2019 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 50 miljoonaa euroa. Maakaapelointi on ensisijainen verkostoratkaisu asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa sekä käyttöteknisesti tärkeillä muilla yhteyksillä. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taajamien ulkopuolisille alueille.

Janne Airaksinen