Nelostien parantamisesta ja siihen liittyvistä aluevaraussuunnitelmista Joutsan taajaman kohdalla pidettiin viime maanantaina yleisötilaisuus yhtenäiskoulun auditoriossa. Valtatien 4 suunnittelussa ja maankäytön suunnittelussa on tärkeää varautua tulevaisuuden tarpeisiin, jotta valtatien kehittäminen myös jatkossa on mahdollista. Tämä tarkoittaa alueiden varaamista valmiiksi, jotta niille ei sijoiteta jotain sellaista, mikäli olisi este tierakentamiselle. Aikasykli kun tässä alustavassa kaavailussa ulottuu kauas tulevaisuuteen.

Seikka on hyvä tiedostaa, sillä Joutsan taajaman kohdalle on tehty esisuunnitelma tavoitetilanteen liikenneverkosta, jossa kaiken rakentaminen maksaisi karkeasti ottaen noin 36 miljoonaa euroa. Summa on iso, kun muistaa, että koko Lusin ja Vaajakosken välisen osuuden korjaamiseen varattiin vuosikymmen sitten rapiat sata miljoonaa. Tilaisuuden pitäjät korostivatkin sitä, että rakentaminen tehdään erissä, ja että kaiken toteutuminen riippuu valtion alati epävarmoista rahahanoista.

Suunnittelijoiden taholta arvioitiin, että mikään rakentamisen kohta ”ei varmaankaan ole lähivuosien asia” ja että liittymien parantaminen taajaman kohdalla tulee ensimmäisenä tärkeysjärjestyksessä.

Sinänsä Nelostie on ehdottomasti valtakunnan ykkösverkkoa, ja liikennemäärien kasvu pakottaa valtion varmistamaan autoliikenteen sujumisen. Tämähän nähdään parhaillaan Leivonmäen kohdan remontissa.

Tavoitetilanteessa valtatie 4 on Joutsan kohdalla 2+2-kaistainen keskikaidetie, liittymät ovat eritasoliittymiä ja nopeusrajoitus kautta linjan 100 km/h. Suunnitelman väyläratkaisut tulevat olemaan kirkonkylän osayleiskaavan liikenneverkon lähtökohtana. Eritasoliittymäjärjestelyt ja valtatien leventäminen vaativat paljon tilaa ja aiheuttavat vaikutuksia maisemaan.

Oravakivestä Tammihaaran liittymään asti on tehty liikenneverkkotarkastelu karkealla tasolla. Varsinainen tarkempi aluevaraussuunnitelma koskee noin neljän kilometrin osuutta Karimäen ja keskustaajaman kohdalla.

Eritasoliittymiä on piirretty Oravakiveen, Joutsan taajaman kohdalle, Tammihaaraan ja Karimäkeen, jossa viimeksi mainitussa kyse on niin mini-eritasoliittymästä, josta pääsee kääntymään vain oikealle. Joutsan keskustan kohdalla on isompi erikoismalli, johon on yhdistetty Yhdystie ja Pertunmaantie.

Kaikki tasoliittymät on esitetty katkaistavaksi tällä välillä. Koko suunnitteluvälille on esitetty rinnakkaisteitä, mutta ne vaativat vielä tarkentavaa jatkosuunnittelua.

Bussipysäkkien kohdalla täytyy olla eritasoratkaisu jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Pysäkit suunnitellaan ramppien kohdalle ja muut poistetaan käytöstä.

Karimäessä kulkuyhteys rautakaupan pihaan muuttuisi. Nykyinen alitus saattaa jäädä jopa käyttämättä kokonaan uuden suunnitelman mukaan. Sillan kohdalla sen viereen tehtäisiin uusi penkere, johon saataisiin mahtumaan tarvittava lisäkaista.

Huttulan risteykseen mahdollisimman sujuva tulo taajamaan vaatii, että nykyisen mainostaulun kohdalla pitäisi tehdä kiertoliittymä. Tästä pääsisi myös Pertunmaantien suuntaan, jossa linjausta on viety kauemmas pohjoiseen.

Vaikutuksia on pitkälle keskustaan saakka, sillä esimerkiksi Yhdystietä pitää laskea, jotta valtatien alitus onnistuisi.

– Paljon vaihtoehtoja on käyty läpi, ja nyt löydetty sopivimmat niistä, jotka kävisivät niin joutsalaisille kuin ely-keskuksellekin, kommentoi tilaisuuden avannut Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen.

Suunnittelun rinnalla kulkee kirkonkylän osayleiskaavoitus, joka sekin tulee esille loppukesästä. Tilaisuudessa oli läsnä ilahduttavan paljon ihmisiä, noin 30 henkeä, ja keskustelu oli ajoittain vilkasta. Etenkin sillan melunsuojaus puhutti useita. Palautetta voi antaa edelleenkin niin kunnalle kuin Keski-Suomen ely-keskukselle.

Janne Airaksinen

Yläkuvan tavoitetilassa valtatie on tämän näköinen Joutsan taajaman kohdalla. Kuinka monta vuotta siihen menee, ja että myönnetäänkö määrärahoja koskaan kaiken rakentamiseen, tietävät vain Suomen tulevat hallitukset muutamalta seuraavalta eduskuntakaudelta.


Joutsan taajaman kohta.

Karimäen kohta.

Katso videopätkä esittelytilaisuudesta:

Tagged with →