Joutsan yhtenäiskoulun vanhempaintoimikunta on Liisa Alfthanin välityksellä on toimittanut hyvinvointi- ja sivistyslautakunnalle aloitteen Joutsan yhtenäiskoulun valinnaisten oppiaineiden ryhmäkoon laskemisesta. Joutsan yhtenäiskoulussa on ollut käytössä kymmenen oppilaan minimiryhmäkoko valinnaisaineen toteutumiselle.

Lautakunta antoi päätöksellään koululle toimivallan ratkaista valinnaisaineiden toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan vuorovuosin. Luokilla 8-9 pitkä valinnaisaine voidaan toteuttaa siten, että pääsääntöisesti noudatetaan kymmenen opiskelijan ryhmäkokoa, mutta mikäli on tarkoituksenmukaista toteuttaa ryhmiä pienemmällä opiskelijamäärällä, se käy. Tällöin seitsemän opiskelijan määrän on täytyttävä. Koulun tulee tällöin kuitenkin ryhmiä perustaessaan toimia määrärahansa puitteissa sekä huomioiden yhteishaun kannalta merkittävät valinnaisaineet.

Joutsan yhtenäiskoulussa toteutetaan valinnaisaineita opetussuunnitelman mukaisesti luokilla 5-6 sekä 8-9. Luokilla 5-6 valinnaisainetta opiskellaan yksi vuosiviikkotunti. Luokilla 8-9 valitaan kaksi pitkää valinnaisainetta, sekä lisäksi valitaan yksi lyhyt valinnaisaine, jota opiskellaan kaksi tuntia kahdeksannella ja kaksi tuntia yhdeksännellä vuosiluokalla. Näitä lyhyitä valinnaisaineita ei arvioida numeroarvioinnilla, vaan niistä tehdään suoritusmerkintä. Tämä valinnaisaine vaihtuu vuosiluokkien välillä, joten samaa lyhyttä valinnaisainetta ei voi opiskella sekä kahdeksannella että yhdeksännellä vuosiluokalla.

Valitessaan valinnaisainetta on käytäntönä ollut, että varsinaisen valinnan lisäksi oppilas on saanut nimetä toisen tai kolmannenkin toiveensa niin sanottuna varavalintoina. Näin ryhmiä on voitu saada syntymään, vaikka varsinaisia ensisijaisia valitsijoita ei olisikaan ollut minimimäärää.

Janne Airaksinen