Suomen Riistakeskus, johtaja Jari Varjo:

Vuoden 1934 metsästyslaki määräsi mm. perustettavaksi riistanhoitoyhdistykset. Keväällä 1934 Saarelan tilan Kalle Hettula auttaakseen yhtenäisen riistanhoitoalueen muodostumista Luhangan pitäjän länsi- eteläosassa, luovutan minä alueeni…

Samalla tekstillä Pentti Ruohtula vuokrasi Vaihelan alueet muodostettavan riistanhoitoyhdistyksen hoitoon.

Näistä ajoista alkaen olen voinut seurata nykyisen I-PRHY:n synnyn. Olen kuullut jokaisen riistapäällikön mielenkiintoiset tiedotteet ja ohjeet vuosikokouksissa luottamushenkilöille, toiminnanohjaajille ja voimassa olevan metsästyskortin esittäneille metsästäjille.

13.2.2019 pidetyn vuosikokouksen tiedotteen kuultuani toin huoleni esiin kokouksessa ja 12.4.2019 laatimassani kirjelmässä I-PRHY:lle, josta osia tähän. Vastuulliset 35 metsästysseuraa ja -seuruetta yrittävät suorittaa arvokasta työtänsä lakisääteisen I-PRHY:n ohjaamana Joutsassa ja Luhangassa, joissa on rantaviivaa yli 2.000 km ja monta sataa saarta. On tärkeää, että lupien anojille ei saa tulla lisähuolia. Mittavampi haitta on se, että torsosta laista, joka on syntynyt kuulematta vesialueiden omistajien kannanottoja, aiheutuu rannoilla asuvien kansalaisten huolestumista ja ihmettelyä.

Vesialueiden omistajat tulevat estämään torson lain varjolla suunnitellut hölmöilyt. Kannanotoissaan ovat toistuvasti vaatineet: Metsästys vesialueella tulee rajata suurpetojen ja hirvieläinten osalta pois.

Metsästäjäliiton Keski-Suomen toiminnanjohtaja Heikki Taskinen on vastuullisesti myöntänyt uusien sirpalealueiden lisääntymisen seurauksen: Niiden myötä voi syntyä myös hirvireservaatteja. Hirvi oppii nopeasti, missä on turvallista ja siirtyy niille alueille, joilla ei metsästetä, syntyy tihentymiä, joilla aiheutuu metsätuhoja. Kun maa- ja vesialueiden omistajat ovat kannanotoillaan estäneet torson lain toteutumisen mahdottomana, voi toiminnanohjaajalle jäädä aikaa yhdistyksemme asiallisten ratkaisujen tekemiseen.

On vihdoin syy lopettaa keskustelu sirpalealueista, joiden koko voi olla tuhansien hehtaarien suuruinen epäyhtenäinen alue tai alaltaan pieni alue.

Satelliitteja apuna käyttävät vastuulliset seurojen ja seurueiden metsästäjät johtajineen pystyvät parhaiten ratkaisemaan voiko metsästykseen vuokratulla alueella metsästää metsästyslain ja sen asetusten mukaisesti ja turvallisesti.

Torso laki johtaa hölmöilyyn, jos Suomen riistakeskuksella ja hirvieläinten kaatolupien anojilla ei ole luottamuksellista asennetta.

Toiveeni on, että Suomen riistakeskuksen organisaatiossa voitaisiin luottaa 1-PRHY:n alueella toimivien seurojen kykyyn ja tahtoon toimia vuokraamillaan maa-alueilla vastuullisesti. On erittäin tärkeää, että metsästystoimet maanomistajien kaikilla myös pienillä alueilla toteutetaan maa- ja vesialueiden omistajien tahtoa kunnioittavasti.

Tapio Ruohtula

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →