Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto muistuttaa Joutsan kuntaa valtion asettamasta viiden miljoonan euron investointirajasta sote-hankkeissa. Avin tiedoksianto liittyy joutsalaisen Kalle Willmanin sosiaali- ja terveysministeriölle lähettämään hallintokanteluun, jossa Willman katsoo Joutsan kunnan menettelevän lainvastaisesti sote-hankkeissa. Avilla ei ole kuitenkaan toimivaltaa puuttua kuntien hankesuunnitteluun, joten sen mukaan kunta ei ole menetellyt ainakaan tässä vaiheessa lainvastaisesti.

Kunnan on tarkoitus rakentaa noin viisi miljoonaa euroa maksava sote-keskus uudisrakennuksena. Lisäksi kunta aikoo saneerata sakuko- eli vuodeosaston Palvelukeskus Jousen tiloihin. Kunnassa on lähdetty siitä, että nämä ovat erillisiä sote-hankkeita, joten niiden yhteenlaskettu kustannus ei kunnan mielestä kuulu viiden miljoonan euron rajan piiriin.

Avin kirjeessä todetaan, että ”jos kunta tekee samaan rakennuskohteeseen lain voimassaoloaikana useita korjaus- tai rakennusinvestointeja, voidaan niiden katsoa kuuluvan samaan investointikokonaisuuteen”. Näin ollen on mahdollista, että valtio tulkitsisi hankkeiden kuuluvan samaan investointikokonaisuuteen, jolloin ne saisivat maksaa yhteensä korkeintaan viisi miljoonaa euroa.

Kunnanjohtaja Harri Nissisen mukaan asiaa tarkasteltaneen elokuussa, kun tehdään päätöksiä sakuko-osaston suhteen. Nissinen katsoo, että pahimmassa tapauksessa kunnasta jää valtion määräysten seurauksena sakuko-osasto kokonaan pois.

Markku Parkkonen

Yläkuvassa Joutsan nykyinen vuodeosasto.

Tagged with →