Joutsan seutukunnan vesi- ja jätevesihuollosta vastaavassa Joutsan Vesihuollossa tapahtui huhtikuun alussa sukupolvenvaihdos. Lähes kaksikymmentä vuotta yhtiön toimitusjohtajana toiminut Tapio Kämppi (kuvassa vas.) siirtyi eläkkeelle ja uusi toimitusjohtaja Teijo Mäkinen (kuvassa oik.) aloitti yhtiön johdossa. Kämppi työskentelee vielä kesään asti auttamassa uutta toimitusjohtajaa siirtymävaiheessa.

Kämpin aikana vesiyhtiön toiminta on laajentunut monellakin tapaa. Ensin 2000-luvun alussa yhtiö ryhtyi veden tukkumyyjäksi, kun lähialueille perustettiin vesiosuuskuntia, joilla ei ollut omia vedenottamoita. Sittemmin puhdasta vettä on alettu toimittaa myös Luhankaan ja Leivonmäelle.

Yhtiön historian suurin muutos koettiin pari vuotta sitten, kun Vesihuolto Oy:n pääomistaja Joutsan kunta päätti siirtää jätevedenpuhdistamon ja jätevesiverkoston toiminnan Vesihuolto Oy:lle.

– Mielenkiintoista aikaa tämä on ollut, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimimista, tiivistää Tapio Kämppi lähes 20 vuoden työsaran.

Viime vuosien merkittävimpiä Vesihuollon kirkonkylän verkoston laajentumissuuntia on ollut ennen kaikkea Oravakivi Abc-asemineen sekä uusi Everstinmäen asuinalue. Yhtiön perinteisellä toimialueella Joutsan kirkonkylässä laajentumista tapahtuu lähinnä uudisrakentamisen yhteydessä, sillä noin pariakymmentä oman kaivon varassa olevaa taloutta lukuun ottamatta kaikki alueen kiinteistöt ovat vesijohtoverkossa. Yhtiön viemäriverkosto puolestaan on käytössä kaikissa alueen taloissa. Kirkonkylässä seuraava merkittävä verkoston rakennustyö liittyy tulevan sote-keskuksen rakentamiseen.

Yhtiöstä vastuun ottanut Teijo Mäkinen katsoo, että yhtiön vesi- ja jätevesiverkostot ovat pääosin varsin hyvässä kunnossa.

– Verkostosaneerauksia on tehty 2000-luvulla paljon, eikä korjausvelkaa ole jäänyt.

Jätevesiverkoston ja varsinkin puhdistamon toiminnan suurimmat ongelmat liittyvät siihen, että verkostoon vuotaa sade- ja sulamisvettä. Myös ilmeisesti joiltakin kiinteistöiltä karkaa sade- ja sulamisvettä eli niin sanottua hulevettä jätevesiverkostoon. Monilla kiinteistöillä on aikoinaan sadevesi johdettu jätevesiverkostoon, vaikka näin ei nykyään tulisi tehdä.

– Hulevesiä ei voi johtaa jätevesiviemäriin. Siitä syntyy isoja ongelmia jätevedenpuhdistamon toiminnassa. Mikäli löydämme kiinteistöjä, joilta hulevesiä juoksee viemäriin, voidaan kiinteistölle esimerkiksi määrätä isompi jäteveden perusmaksu, toteaa Teijo Mäkinen.

Hulevesiongelmaa lukuun ottamatta Joutsan uudehko jätevedenpuhdistamo toimii pääosin luotettavasti. Toisinaan kuulee epäilyjä siitä, että puhdistamolta tulisi ylivuotoja Angesselän vesistöön. Teijo Mäkisen mukaan nykyiseltä puhdistamolta ei tule silmin havaittavia päästöjä vesistöön, koska kaikki jätevesi menee aina vähintään esikäsittelyyn. Vuotovesien aikaan puhdistamon puhdistustehokkuus kokonaisuutena ei kuitenkaan pysy aina toivotulla tasolla.

Puhtaan veden tuotannon suhteen Joutsassa on myös varsin hyvä tilanne. Kunnassa on tällä hetkellä kolme riittoisaa vedenottamoa ja lisäksi Koittilankankaalle suunnitteluvarauksena neljäs vedenottamo. Lisäksi Hartolan puolelle olisi mahdollista sijoittaa Joutsaakin palveleva vedenottamo.

– Nykyisissä kirkonkylällä ja Pekkasissa sijaitsevissa ottamoissa on tiettyjä riskejä niiden sijainnista johtuen, joten on hyvä, että on myös varasuunnitelmia olemassa, pohtii Teijo Mäkinen.

Tapio Kämpin toimitusjohtajakausi sujui melkein kokonaan ilman isoja ongelmia puhtaan veden jakelussa. Ainoaksi tahraksi jäi viime vuoden alkusyksyn vesiepidemia, jonka vuoksi Vesihuollon vedellä oli keittokehotus päällä kuukauden ajan. Ongelmaan ei loppujen lopuksi löytynyt selkeää syytä, eikä tilanteesta aiheutunut varsinaista terveysvaaraa väestölle.

Myös vesiyhtiön talous jää uudelle toimitusjohtajalle hyvässä kunnossa. Yhtiöllä ei ole lainkaan velkaa ja vesimaksut on pystytty pitämään kilpailukykyisellä tasolla. Esimerkiksi 20 vastaavan vesilaitoksen vertailussa Joutsan Vesihuollon maksut olivat toiseksi alhaisimmat. Yhtiö pyrkii tekemään nollatulosta, eikä se ole perinteisesti jakanut osinkoja omistajilleen.

Markku Parkkonen

Joutsan Vesihuolto Oy

  • Perustettu 14.12.1964.
  • Yhtiö on vastannut perinteisesti puhtaan veden toimittamisesta Joutsan kirkonkylän asukkaille. Vettä on alettu 2000-luvulla myydä myös lähialueen vesiosuuskunnille sekä Luhangan kunnalle ja Leivonmäelle.
  • Vuoden 2017 alusta lukien yhtiö on vastannut myös alueen jäteveden siirrosta ja puhdistuksesta.
  • Yhtiöllä on 13 osakkeenomistajaa. Joutsan kunta omistaa osakkeista 67,8 % ja Suur-Savon Sähkön omistama Järvi-Suomen Vesi Oy 6,5 %. Muut omistajat ovat paikallisia yhteisöjä ja yksityishenkilöitä.
  • Toimitusjohtajana toimii 1.4.2019 lukien Teijo Mäkinen. Hänen edeltäjänsä 2000–2019 oli Tapio Kämppi. Yhtiön toimitusjohtajina ovat aiemmin toimineet myös Veikko Hänninen, Pauli Kainiemi ja Armas Pekkonen.
  • Toimitusjohtaja oli vuoteen 2017 asti osa-aikainen. Jätevesipuolen tultua mukaan yhtiön toimintaan toimitusjohtajan työ muutettiin kokoaikaiseksi.
  • Lisäksi yhtiön palveluksessa on kolme osa-aikaista tuntipalkkaista vesilaitoksen ja puhdistamon hoitajaa. Aiemmin yhtiötä työllisti vesimittarien lukeminen, mutta nykyään se hoidetaan asiakkaiden omilla ilmoituksilla.

Tagged with →