Antti-Pekka Hokkanen, Marja Sokkanen, Kari Lahtela ja Hannu Pulkkinen Joutsasta sekä Pirjo Seimola Luhangasta on valittu uusina jäseninä Maaseutukehitys ry:n hallitukseen. Valinnat tehtiin Maaseutukehitys ry:n vuosikokouksessa 17. huhtikuuta Joutsassa.

Hokkanen, Sokkanen ja Seimola valittiin hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi; Hokkanen julkisen tahon edustajana ja Sokkanen sekä Seimola yhdistysten edustajina. Lahtela ja Pulkkinen valittiin puolestaan varajäseniksi. Heistä ensin mainittu edustaa yhdistystä ja jälkimmäinen yksityistä tahoa/asukkaita.

Maaseutukehitys ry:n hallituksessa jatkavat Joutsasta Ulla Tommola ja Petri Liukkonen sekä Luhangasta Heikki Kiviniemi. Heistä Liukkonen on varsinainen jäsen, Tommola ja Kiviniemi puolestaan varajäseniä. Joutsalaisten ja luhankalaisten ohella Maaseutukehitys ry:n hallituksessa on edustajia Hankasalmelta, Konnevedeltä ja Toivakasta.

Maaseutukehitys ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuosikokouksessa valittiin Reino Valkonen Hankasalmelta. Pitkäaikainen puheenjohtaja, joutsalainen Leena Hietala jäi pois hallituksesta maksimivuosien eli kuuden yhtäjaksoisen vuoden tullessa täyteen.

Tarja Kuikka

Tagged with →