Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen esityksen, jonka mukaan tilivuoden 2018 voitosta maksetaan osinkoina 90 euroa osakkeelta eli yhteensä 6,8 miljoonaa euroa. Joutsan kunta omistaa 1.551 osaketta ja Luhangan kunta 250 osaketta. Joutsa saa siis 139.590 euron osingot ja Luhanka 22.500 euron osingot.

Vuodelta 2017 yhtiö jakoi osinkoa 60 euroa per osake, joten osingon määrä nousi 50 prosentilla.

Markku Parkkonen

Tagged with →