Nykyisenkaltainen risu- ja haravointijätteen vastaanotto Joutsassa ja Leivonmäellä lopetetaan. Tähän saakka jätteet on voinut viedä haluaminaan aikoina Joutsassa jätevedenpuhdistamolle tai Leivonmäen entiselle kaatopaikalle. Näin voi toimiakin vielä perjantaihin 3.5. saakka. Sen jälkeen käytäntö muuttuu siten, että risu- ja haravointijätettä voi toimittaa maksutta Lassila-Tikanojan Joutsan jäteasemalle viikoilla 19, 20 ja 21 perjantaina klo 8–12 ja lauantaina klo 9–13.

Muutoksesta tiedotti Joutsan ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo.

– Muuna aikana jätteitä otetaan vastaan jäteasemalla, mutta niiden vastaanotto maksaa 25 euroa kuutiolta. Samat toimintaperiaatteet tulevat voimaan myös Leivonmäellä. Leivonmäellä risu- ja puutarhajätteitä voi toimittaa Lohipolun levikkeelle. Toimituspäivät ja kellonajat ovat samat kuin Joutsassa. Syksyllä vastaava keräys järjestetään viikoilla 36, 37 ja 38, kertoo Masalin-Weijo.

Risu- ja haravointijätteet kerätään omiin kontteihinsa, joka kannattaa Masalin-Weijon mukaan ottaa huomioon jo kuormia tehtäessä. Risujätettä ovat kaikki alle ranteen paksuiset puiden oksat ja rungot sekä orapihlajat ja muut pensasaidat. Haravointijätettä ovat puunlehtien, -neulasten ja nurmikon haravoinnista kertyvä jäte. Myös ruohovartiset kasvit, rikkaruohot juurineen ja puusta pudonneet hedelmät ja kävyt kuuluvat haravointijätteeseen.

Haravointijätekuormassa ei saa olla risuja, puunkappaleita, kiviä, roskia eikä muutakaan jätettä. Haravointijätteessä voi olla jonkin verran multaa ja hiekkaa, mutta ei kiviä.

Risu- ja puutarhajätteen vastaanotosta jätevedenpuhdistamolla ja Leivonmäen entisellä kaatopaikalla luovuttiin, koska jätteille ei ollut jatkokäyttöä. Lisäksi vapaa pääsy alueille aiheutti sen, että sinne vietiin jätteitä, jotka eivät sinne kuulu.

Uudistuksen kustannusvaikutuksista Joutsan kunnalle tai yksityisille taloyhtiöille ei ollut tietoja käytettävissä lehden painoon mennessä. Uudistusta valmisteltaessa julkisuudessa oli mielipiteitä, että ne nousisivat.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jarmo Liukkonen (kesk.) kertoo, että kyseessä on kokeilu.

– Mikäli näyttää siltä, että jokin kohta risu- ja haravointijätteen vastaanoton uudistamisessa ei toimi ennakoidulla tavalla, lautakunta on valmiina korjaaviin toimenpiteisiin.

Yläkuvassa on Lassila-Tikanojan Joutsan jäteaseman portti.

Janne Airaksinen