Luhangan ensimmäisessä matkailufoorumissa 12.4. koottiin yhteen kaikki Luhangan matkailutoimijat ja paikallisesta matkailusta kiinnostuneet. Paikalle tuli 23 henkeä, ja määrä yllätti myönteisesti tilaisuuden kokoonkutsujan, kunnanjohtaja Tuomo Kärnän.

– Illan aikana koottiin yhteen asioita, joita voisimme tuoda kunnastamme ja alueeltamme enemmän esiin. Foorumi koettiin myös tärkeäksi paikaksi tuoda yhteen matkailutoimijoita ja yhteisiä ajatuksia, kertoo Kärnä.

Kävi nimittäin ilmi, että tällaista yhteistä foorumia oli kaivattu. Vastaavaa ei ole järjestetty miesmuistiin, jos edes koskaan. Kaikilla matkailun saralla toimivilla ei ollut aivan tarkkaa kuvaa siitä, mitä toinen yrittäjä tekee. Tämä taas johtaa siihen, että mikäli itse myy ei-oota tai ei tuota haluttua palvelua, niin turistia ei välttämättä pystytä ohjaamaan toisen paikkakunnan yrittäjän luo.

Kärnän mukaan kunnan luhanka.fi-sivuston matkailuosion tulevaan sisältöön ilta antoi hyvää tietoa. Äskettäin uudistettujen nettisivujen matkailuosio pyritään saamaan valmiiksi vielä tämän kevään aikana. Kunnan tehtävän matkailun edistämisessä hän näkee alustana toimimisen, sillä kukin yrittäjä luonnollisesti tekee työtänsä kuten parhaaksi näkee.

Vastaavanlainen foorumi on tarkoitus järjestää jatkossa vuosittain kerran tai pari, niin paljon hyödylliseksi se koettiin.

Janne Airaksinen.

Yläkuvassa Luhangan matkailufoorumi on koolla perjantain 12.4.
Kuva: Tiina Seppälä.

Tagged with →