Poliisin hälytystehtävät viime vuodelta olivat Joutsassa 1.159 kappaletta ja Luhangassa 88 kappaletta. Lukemissa ei ole suurta heilahtelua edellisiin vuosiin verrattuna. Järkyttävän poikkeuksen muodostavat henkirikokset yrityksineen. Eniten tapauksia kertyy liikennepuolelta ja omaisuusrikoksista, ja kahdestaan nämä tilastokohdat vastaavat noin kahta kolmasosaa kokonaisuudesta.

Kuntakohtaisissa tilastoissa tulkinnan haasteita aiheuttavat muutosprosentit, jotka ilmaisevat suhteellisen muutoksen edellisen vuoden ja kuluvan vuoden välillä. Pienissä kunnissa rikosmäärät ovat usein verrattain vähäiset. Kun esimerkiksi rikosmäärä nousee yhdestä kahteen, on lisäys prosentteina tasan 100. Jos lisäys on yhdestä kolmeen, nousee muutosprosentti todella suureksi. Poliisi painottaa, että silti kyseessä on vain yhden tai kahden rikoksen lisäys edelliseen vuoteen nähden. Tämän vuoksi muutosprosenttiin ei kannata pienten kuntien kohdalla liiaksi kiinnittää huomiota. Kun lukema on nolla edellisen tai kuluvan vuoden kohdalla, ei poliisin tilasto-ohjelma kykene laskemaan muutosprosenttia. Silloin muutos % -sarakkeessa on merkintänä /0.

Erityisesti pienillä paikkakunnilla myös rikosten selvitystasot saattavat vaihdella voimakkaasti. Kun vanhempia rikoksia päätetään selvitettyinä, mutta samalla ajanjaksolla ei uusia rikoksia tule poliisin tietoon samaan tahtiin, voivat selvitystasot nousta hetkellisesti todella korkealle tasolle.

Janne Airaksinen

Tagged with →