Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin Joutsan seudun ammattiosasto 412 vietti viime lauantaina 40-vuotisjuhlaansa. Osasto perustettiin helmikuussa 1979 Jyväskylän seudun apuhoitajat ry Joutsan seudun apuhoitajat ry:n nimellä ja myöhemmin sen nimi vaihtui kahteen otteeseen; vuonna 1981 ammattiosastoksi rekisteröitymisen yhteydessä Joutsan seudun apuhoitajien ammattiosasto ry:ksi ja vuonna 1994 nykyiselleen.

Ammattiosaston ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Eeva-Maija Sandelin ja sihteerinä Soili Korttinen. Jo tuolloin osaston hallituksen asialistalla oli samoja asioita kuin nykyisin eli palkankorotukset, henkilökunnan vähyys sekä muun muassa työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus.

– Nämä kaikki kolme aihetta sopisivat myös tämän päivän hallituksen kokouksen esityslistalle ja aiheuttavat keskustelua yleiselläkin tasolla varsinkin nyt, kun keskustelu on kiivasta koskien esiin tulleita epäkohtia niin kunta- kuin yksityissektorillakin, totesi noin satajäsenisen ammattiosaston nykyinen puheenjohtaja Tarja Pyyhtiä.

Vuonna 1961 Joutsan kunnansairaalassa apuhoitajana aloittanut Ritva Himanen muisteli Liisa Heinosen kanssa oman työuransa alkuvaiheita ja ammattiosastotoiminnan alkutaivalta Joutsassa.

Juhlassa oli paikalla myös SuPerin Joutsan seudun ao 412:n perustajajäseniä. Entisistä aktiiveista vuonna 1961 apuhoitajaksi valmistuneet Ritva Himanen ja Liisa Heinonen muistelivat omien työuriensa alkuaikoja ja ammattiosaston toiminnan käynnistämistä.

Naisten uran alkuvaiheessa moni asia oli vielä toisin; apuhoitajat esimerkiksi tekivät sellaisiakin toimenpiteitä, joiden tekeminen nykyisin on rajoitetumpaa. Siltä osin tilanne oli kuitenkin sama kuin nykyisin, että henkilöstöä oli tuolloinkin liian vähän. Kaiken kaikkiaan työ oli Heinosen mukaan vaativaa, mutta silti mielenkiintoista.

Keskeiseksi toimijaksi ammattiosaston perustamisessa Joutsassa Heinonen nosti juuri Eeva-Maija Sandelinin.

– Eeva-Maija oli valveutunut ja aktiivinen. Me käytiin paljon Jyväskylässä kokouksessa, siellä oli meille järjestetty sellaisia yhteistapaamisia. Ne varmaan saivat meidät niin hyvin inspiroitua, Heinonen totesi viitaten Jyväskylän seudun apuhoitajat ry:n kokouksiin ja siihen, miten oma ammattiosasto päädyttiin perustamaan.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kehotti Joutsan superilaisia ajattelemaan ammattiliittoaan siten, että he itse ovat liitto, eikä liiton jatke.

Myös SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola korosti juhlassa ammattiosastojen tärkeyttä; ne ovat paikallisia edunvalvojia ja liiton tukipilareita, joiden kautta liitto saa tietoa alan työ- ja opiskelumaailmasta. Ammattiosastojen ja jäsenten kautta liiton tietoon ovat tulleet Paavolan mukaan nekin ongelmat, joiden ratkeamiseksi liitto parhaillaan työskentelee, eli esimerkiksi henkilöstön vähyys.

Suomessa toimii Paavolan mukaan noin 130.000 toisen asteen koulutuksen saanutta hoitajaa ja Paavola kysyikin, miten Suomi toimisi ilman heitä. Vastaus oli, ettei mitenkään.

– Teidän työnne Suomen yhteiskunnan kannalta on kaikkein tärkein elementti, jotta tämä yhteiskunta pyörii niillä rattailla, missä se on. Me mahdollistetaan ihmisten työssäkäynti, Paavola totesi viitaten esimerkiksi siihen, että varhaiskasvatus mahdollistaa perheissä vanhempien työnteon.

Kahdelle SuPerin Joutsan seudun ammattiosasto 412:n ansioituneelle toimijalle, Tarja Pyyhtiälle (kuvassa) ja Liisa Hunninko-Hollalle myönnettiin SuPerin hopeiset ansiomerkit. Ansiomerkin Pyyhtiälle luovutti liiton puheenjohtaja Silja Paavola.

Lähi-, apu- ja perushoitajien työtä pidetään kuitenkin Paavolan mukaan usein itsestäänselvyytenä, eivätkä alalla olevat itsekään aina arvosta tarpeeksi työtään. Sitä on kuitenkin Paavolan mukaan muistettava arvostaa – silloinkin, kun alalla kunnallisella ja yksityisellä puolella toimivat tarkastelevat toistensa työtä.

SuPerin Joutsan seudun ao 412:n 40-vuotisjuhlassa myönnettiin liiton hopeiset ansiomerkit kahdelle osaston ansioituneelle toimijalle, Tarja Pyyhtiälle ja Liisa Hunninko-Hollalle. Puheenvuorojen lisäksi juhlassa kuultiin musiikkia, josta vastasivat Luhangan koulun bändikerho Leila Qvist-Pettersonin johdolla ja viulun kanssa esiintynyt joutsalainen Aino Saarela.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola (vas.) sekä juhlaan osallistuneita SuPerin Joutsan seudun ao 412:n perustajajäseniä ja muita osaston pitkäaikaisia, varhain toimintaan mukaan tulleita henkilöitä eli Eeva-Maija Sandelin, Irmeli Anttila, Irja Hakokivi, Ritva Himanen, Kaisa Hakametsä, hänen takanaan oleva Liisa Heinonen sekä Anna-Maria Salonen.

Katso lisää kuvia juhlasta:

Juhlaan osallistui vajaat kolmisenkymmentä Joutsan seutukunnan superilaista – niin ammattiosaston nykytoimijoita kuin entisiä aktiivejakin.
Luhangan koulun bändikerho esiintyi juhlassa Leila Qvist-Pettersonin johdolla.
Aino Saarela soitti juhlassa viulua.