Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistystoimeen on myönnetty kevään 2019 valtionavustuspäätöksissä rahoitusta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen.

Kunnan varhaiskasvatukseen myönnettiin 13.500 euroa positiivisen diskriminaation edistämiseen. Tämä tarkoittaa Joutsassa esimerkiksi erityislastentarhanopettajan palvelujen järjestämistä, mahdollisuutta ajoittaisiin pienryhmäjakoihin ja muuhun tukeen varhaiskasvatuksessa.

Perusopetukseen saatiin tukea kerhotoiminnan järjestämiseen 6.000 euroa. Koulutuksellisen tasa-arvon hankkeeseen saatiin 42.000 euroa. Tällä rahoituksella kehitetään erityisopetusta ja pienryhmätoimintaa.

– Saadut valtionavustukset ovat merkittävä lisä perusrahoituksen ohella ja antavat mahdollisuuden siihen, että esimerkiksi erityistä tukea tarvitseville oppilaille saadaan turvattua omassa lähikoulussa kattava tuki oppimiselle. Myös koulujen kerhotoiminta antaa mahdollisuuden kehittää toiminnallisuutta iltapäiväksi niille oppilaille, joilla on vähän harrastuksia tai mahdollisuuksia osallistua toimintaan iltaisin, toteaa kunnan sivistystoimen vs. peruspalvelujohtaja Mika Sirkka.

Näiden hankkeiden lisäksi Joutsan kunta on mukana maakunnallisessa tutoropettaja-verkoston kehittämishankkeessa, jonka koordinaattorina toimiva Jyväskylän kaupunki sai avustusta toimintaan. Tästä avustuksesta Joutsa saa oman kuntakohtaisen osuutensa käyttöönsä. Syksyllä 2018 haettiin avustusta kunnan omaan tutoropettajatoimintaan ja avustusta saatiin tuolloin 5.000 euroa. Tutor-opettajat toimivat oman työnsä ohella muiden opettajien tukena muun muassa tietotekniikan opetuskäytön edistämisessä.

Markku Parkkonen

Tagged with →