Koulujen kansainväliseen yhteistyöprojektiin osallistuminen voi antaa nuorelle paljon. Kun toimitaan toisesta maasta tulevien ihmisten kanssa, kielitaito karttuu, toisen maan kulttuuri tulee tutuksi ja sosiaaliset taidot kehittyvät.

Joutsan yhtenäiskoululla ja lukiolla on jo pidemmän aikaa ollut projekteja, joiden tiimoilta joutsalaisnuoret opettajineen ovat tehneet yhteistyötä ulkomaisten oppilaiden ja opettajien kanssa. Yksi projekteista konkretisoitui viime viikolla, kun lukiolaiset saivat vieraita Espanjan Montmelóssa sijaitsevasta oppilaitoksesta, Ins Montmelósta. Lokakuussa luvassa on joutsalaisten vastavierailu Espanjaan.

Yhteistyö virisi projektissa Joutsan vastuuopettajana toimivan opinto-ohjaaja Sanna Pienmäen mukaan juuri aiemman yhteistyön pohjalta. Aloite siihen tuli Espanjasta; nyt Joutsassa vierailleen ryhmän toinen opettaja Mamen Hidalgo Villén kertoi keväällä Pienmäelle, että heidän koulussaan olisi yhteistyöstä kiinnostunut oppilasryhmä. Joutsan lukiolaiset kiinnostuivat yhteistyöstä heti.

– Kun lukiolaisilta kyselin, niin totta kai sieltä heti löytyi innokasta väkeä, kertoo Pienmäki.

Projektin teemana on työelämä. Sen myötä toissa perjantaina Joutsaan saapuneet ja viikon paikkakunnalla viettäneet espanjalaiset vierailivat kunnanvirastolla ja muutamissa paikallisissa yrityksissä. Vastaavia vierailuja on luvassa syksyllä Espanjassa, jonne päästäkseen joutsalaisopiskelijat ovat järjestäneet erilaista varainkeruuta.

Joutsassa Ins Montmelón väki tutustui myös suomalaiseen luontoon, koulumaailmaan ja ylipäätään suomalaisten arkeen. Koulunkäynti poikkeaa 17-vuotiaan Alba Quintanillan, 16-vuotiaan Eric García Medinan ja heidän opettajansa Mamen Hidalgo Villénin mukaan jonkin verran espanjalaisesta.

Espanjalaisten havaintojen mukaan Joutsassa esimerkiksi opiskellaan 45 minuutin oppitunteja ja pidetään 15 minuutin taukoja, mutta Ins Montmelóssa voidaan opiskella kolme tuntia ja pitää sitten puolen tunnin lounastauko. Myös lomakausissa on pientä eroa, esimerkiksi kesäloma alkaa ja päättyy Ins Montmelóssa hieman myöhemmin. Koulujärjestelmä ylipäätään on Espanjassa erilainen; esimerkiksi vapaaehtoinen esiopetus alkaa 3-vuotiaana ja pakollinen perusasteen koulutus 6-vuotiaana.

Suomalaisten ja espanjalaisten arjessa Alba Quintanilla ja Eric García Medina näkevät useita eroja.

– Suurin ero ovat ehkä lounas- ja päivällisaika. Me syömme Espanjassa lounaan yleensä vasta kahden aikoihin iltapäivällä ja päivällisen noin yhdeksältä, nuoret kertovat.

Mamen Hidalgo Villén mainitsee myös luonne-erot.

– Täällä ihmiset ovat hyvin hiljaisia. Espanjalaiset taas ovat hyvin äänekkäitä.

Joutsan lukio on osallistunut erilaisiin kansainvälisiin projekteihin – muun muassa viime keväänä päättyneeseen Horizon to the Future -projektiin, jonka antia opiskelijat Akseli Koskinen (oik.) ja Erik Kuitunen summasivat viime keväänä pidetyssä projektin päätösjuhlassa. Kuva: Js Arkisto

Toisen maan tapoihin ja kulttuuriin tutustuminen on kuitenkin opettavaista puolin ja toisin. Tärkeimmäksi kansainvälisen kouluprojektin anniksi Alba Quintanilla, Eric García Medina ja Mamen Hidalgo Villén mainitsevat juuri kulttuurisen oppimisen ja tietysti englannintaitojen kehittymisen.

Myös Sanna Pienmäki uskoo projektien antavan oppilaille paljon ja kantavan tulevaan monessakin suhteessa.

– Sen on nähnyt vuosien varrella aikaisemmista projekteista, että se rohkeus englanninkielen käyttöön on ihan ykkönen ja rohkeus ylipäätään toimia ja olla. Paljon tehdään ryhmissä hommia ja erilaisten ihmisten kanssa, niin kyllä siinä semmoisessa kehittyy tosi paljon. Ja tässä oppii kaikenlaista suunnittelu- ja organisointitaitoa, ja kulttuurien välistä oppimista tapahtuu ihan älyttömästi, summaa Pienmäki.

Parhaimmillaan projektit voivat hänen mukaansa poikia pitkiä ystävyyssuhteita ja jopa työn ulkomailta, kun nuoret saavat kontakteja ja kokemuksen vieraassa maassa pärjäämisestä.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa Joutsan lukiolla äskettäin vierailleen espanjalaisen Ins Montmelón opiskelija- ja opettajaryhmästä opiskelijat Alba Quintanilla (vas.) ja Eric García Medina sekä opettaja Mamen Hidalgo Villén.

Tagged with →