Joutsaan rakennettavaan uuteen sote-keskukseen sijoitetaan avoterveydenhuollon palvelujen lisäksi monipuolinen joukko lapsi- ja perhepalvelujen toimijoita. Perhekeskuksena toimivaan siipeen keskitetään seututerveyskeskuksen äitiys- ja lastenneuvola, toiminta- ja puheterapiapalvelut, mielenterveyspalveluja sekä lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja sivistystoimen palveluja kunnan puolelta. Asiasta tiedotti Keski-Suomen seututerveyskeskus.

Perhekeskuksen tarkoituksena on tarjota lasten, nuorten ja perheiden tarvitsemat palvelut yhdestä paikasta mahdollisimman helposti ja pienellä kynnyksellä saavutettavana. Seututerveyskeskus pitää tilaratkaisua hyvin suunniteltuna, joka mahdollistaa perusterveydenhuollon, kunnan sosiaali- ja sivistyspalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden sujuvan yhteistyön asioiden selvittämiseksi.

Vastaanottohuoneiden lisäksi perhekeskuksella on yhteinen monitoimitila, joka on myös kolmannen sektorin käytettävissä. Monitoimitilasta kaavaillaan perheiden yhteistä olohuonetta, joka mahdollistaa vertaisten kohtaamisen ja jossa voidaan järjestää kaikille avoimia tapahtuma ja tilaisuuksia yhteistyössä esimerkiksi eri asiantuntijoiden, järjestöjen tai seurakunnan kanssa.

Perhekeskus tarjoaa moniammatillista ohjausta ja tukea koko perheelle arjen, vanhemmuuden ja koulunkäynnin haasteisiin. Toiminta painottuu ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen, ohjaukseen ja tukeen, joilla ehkäistään haasteiden kasvamista ja kasaantumista lapsen vanhemmalla iällä. Lapsi- ja perhepalveluissa tarjotaan koko perheelle myös vertaistukea ja yhteisöllistä toimintaa ja näin voidaan ehkäistä esim. nuoren myöhempää syrjäytymistä.

Perhekeskus aloittaa toimintansa uuden sote-keskuksen valmistuttua vuonna 2020.

Janne Airaksinen