Valokuituhankkeilla on ollut todella huono menestys Keski-Suomessa, vaikka liittymiä on jossain määrin saatu myös haja-asutusalueille rakennettua. Ensin alkuperäistä hanketta vetänyt Kuuskaista ajautui vuonna 2013 rahoitusvaikeuksiin ja kymmenen Keski-Suomen pienehköä maaseutukuntaa perusti Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n jatkamaan toimintaa. Mukana omistajina ovat muiden muassa Luhanka ja Toivakka.

Nyt näyttää siltä, että Keski-Suomen Valokuituverkotkin on ajautumassa ylittämättömiin vaikeuksiin. Vaarana on, että pahimmassa tapauksessa omistajakunnat joutuvat maksamaan yhtiön lainat takausvastuidensa perusteella. Valokuituverkoilla on kuntien takaamaa velkaa noin 30 miljoonaa euroa. Summa on valtava, kun huomioidaan, että omistajakunnissa on yhteensä noin 23.000 asukasta. Takausvastuut jakautuvat siten, että Luhanka vastaa 1,1 miljoonan euron lainoista ja esimerkiksi Toivakka noin 3,4 miljoonan euron lainoista.

On selvää, että takausvastuut uhkaavat kuntien taloutta, toimintaa ja jopa kuntien olemassaoloa. Tilanne on sikäli epäreilu, että valtion taholta on vahvasti kannustettu maaseutukuntia valokuituhankkeisiin, mutta hankkeiden mennessä pieleen ei vastuuta valtion taholta löydy.

Jälkikäteen ajatellen valokuituhankkeissa olisi kannattanut käyttää suunnitteluvaiheessa inhorealistisempia hinnoittelumalleja asiakkaille. Se olisi tietysti voinut johtaa siihen, että kukaan ei olisi halunnut suhteellisen kallista kuituliittymää ottaa.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.