Joutsan valtuuston maanantaista kokousta hallitsi kaksi isompaa asiaa, eron myöntäminen entiselle kunnanhallituksen puheenjohtajalle Jukka Huikolle luottamustehtävistä sekä Sakuko-osasto sijoittaminen palvelukeskus Jouseen.

Valtuusto myönsi yksimielisesti Huikolle eron luottamustehtävistä välittömästi, sillä hän siirtyy piakkoin Parkanoon sikäläisen paikallislehden päätoimittajaksi. Tässä yhteydessä Huikko piti puheen, jota voi luonnehtia hänen poliittiseksi testamentikseen. Kunnanhallituksen puheenjohtajan kaksivuotinen kausi oli näköalapaikka, monellakin tapaa.

– Vanha sanonta kuuluu, älä ammu viestintuojaa. Tähän me organisaationa valitettavasti syyllistymme. Kerta toisensa jälkeen. Näistä viestintuojista muodostuu aivan liian heppoisesti jopa epätoivottuja henkilöitä. Nostan tuoreeksi esimerkiksi niin sanotun yrittäjien aloitteen – tärkeimmän sidosryhmämme, ja sitä seuranneen jälkikeskustelun. Kaikki kommentit aloitteentekijöitä kohtaan tai aloitteesta polveutunutta jatkokeskustelua käyneitä kohtaan eivät ole olleet aivan loppuun saakka mietittyjä, sanoi Huikko.

Hän havaitsi, että tilanteet henkilöiden välillä tulehtuvat ajoittain liian herkästi, joskus äärimmäisyyksiin.

– Olenpa jopa joutunut itsekin yksittäisissä asioissa painostuksen kohteeksi – tuloksetta ja taipumatta tosin. Sivistykseen kuuluu yksiselitteisesti kyky käydä keskustelua asiasta kuin asiasta, myös vaikeista tai sellaisista, jotka itse kokee epämiellyttäviksi. Tätä valtuutetuilta ja viranhaltijoilta sopii myös edellyttää.

Huikko osoitti toiminnassa havaittujen ongelmien korjaantuvan vain, jos ne tunnistetaan ja ryhdytään määrätietoisesti niitä kehittämään. Tämän päivän maailman hän näki olevan jatkuvaa toiminnan tehostamista, jonka ytimessä on kyky tarkastella kriittisesti omaa toimintaa.

– Myös tässä Joutsan kunta ajaa organisaationa harmittavan usein kiville. Joistakin yksittäisistä asioista muodostuu liian helposti tabuja, tai sitten niihin ei vain yksinkertaisesti uskalleta tai haluta puuttua. Isompia ja pienempiä. Ikään kuin toivotaan, että ne unohtuisivat tai aika ne korjaisi. Valitettavasti tällainen toiminta usein vain pahentaa tilannetta, puhui Huikko ollen samalla huolissaan tulevaisuuden elinvoimapanostuksista ja kehittämistoimista.

– Olemme toki saaneet edistettyä yksittäisiä asioita ja saaneet palasia kohdalleen, mutta sellaista todellista kehittämisen poljentoa ei ole syntynyt, eikä ole aina havaittavissa. Ja tätä nimenomaista intoa ja poljentoa Joutsa nimenomaan tarvitsisi, jotta asema vilkkaana palveluiden ja yrityksien keskittymänä säilyisi.

Terhi Toivonen (kok.) toimii kunnanhallituksessa Huikon tilalla. Kesäkuussa valtuusto joka tapauksessa tarkastelee poliittista paikkajakoa kauden puolivälissä, joten siihen asti kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtäviä hoidetaan varapuheenjohtajantoimesta, samoin kuin konsernijaostoakin.  Petteri Oksanen (kok.) toimii Keski-Suomen Liiton Edustajainkokousedustajana. Kokoomuksesta valtuuston nousee Jouni Hautakangas.

Toinen puhetta herättänyt asia oli valtuuston päätös käynnistää hankesuunnittelu ja tilaohjelman laatiminen SaKuKo-osaston sijoittumiseksi palvelukeskus Jousen Koivula -osastoon. Hankeaikataulu hyväksyttiin ja suunnittelua ohjaa kunnanhallituksen nimeämä rakentamistoimikunta. Iiris Ilmonen (kok.) ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen asiasta.

– Haluan olla vastuullinen päättäjä, ja siksi meidän tulisi tietää etukäteen, minkälainen hintalappu tästä seuraa. On puhuttu 1–3 miljoonasta, mutta sitä ennen pitäisi selvittää laskelmalla, mikä on Joutsan taloudellinen kantokyky, pyysi Ilmonen.

Myös Katri Reinikainen (kesk.) otti kantaa kustannuskysymykseen ja näki tarpeen asettaa kustannuskatto suunnittelijalle.

Valtuusto päätti peruspalvelujohtajan viran lakkauttamisesta ja perusti tilalle perusturvajohtajan sekä hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virat. Tämä vaati muutoksia hallintosääntöön, ja sen uudistettu versio sai hyväksynnän valtuuston toimesta.

Myös Joutsan kunnan henkilöstökertomus sai siunauksensa. Tässä kohtaa keskusteltiin ylitöiden määrästä, sairauspoissaoloista ja panostuksista työhyvinvointiin.

Valtuusto hyväksyi Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen. Jäsenkuntia (36 kappaletta) kuultiin kevättalvella 2018 ja kaikki vastanneet olivat purkamisen kannalla. Palvelutuotanto ja osa henkilöstöstä siirtyi uudelle työnantajalle viime vuoden alusta, joten kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen tuli ajankohtaiseksi. Purkuprosessi jatkuu vielä pitkään. Kuntayhtymä on tuottanut päihdepalveluita 1970-luvun lopulta alkaen Mäntyharjun Tuustaipaleessa.

Joutsan kunta liittyi Monetra Keski-Suomi Oy:n osakkaaksi ja valtuutti kunnanjohtaja Harri Nissisen hoitamaan sopimusjärjestelyt. Monetra Oy on talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. Joutsa voi ostaa sieltä talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muita palveluja kuten esimerkiksi painatuksia, rekrytointeja ja tulkkauksia.

Kyse on kuntaomisteisesta konsernista, jonka on perustanut neljä isoa kaupunkia ja neljä sairaanhoitopiiriä. Yhtiö on voittoa tavoittelematon, jossa asiakkaat ovat myös omistajia, eikä hankintoja yhtiön palveluista tarvitse järjestää julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön menettelyillä.

Muissa asioissa Jarmo Liukkonen (kesk) ilmoitti jatkavansa keskustapuolueen valtuustoryhmässä ja kertoi pyrkivänsä toiminnallaan pitämään Joutsassa hyvän palvelutason.

Yläkuvassa Huikko kuuntelee valtuuston puheenjohtajan Heikki Kuurneen hänelle pitämää läksiäispuhetta

Janne Airaksinen

Tagged with →