Pieksämäkeläinen tekniikan lisensiaatti Antti Ruotsalainen (kuvassa) aloitti Puulan seutuopiston uutena rehtorina maaliskuun alussa. Uuden lukuvuoden suunnittelun ollessa jo kiivaasti käynnissä tuore rehtori haluaisi löytää kansalaisilta uusia kurssi-ideoita, jotta opisto voisi mahdollisimman monipuolisesti palvella opiskelijoita.

– Erityisesti toivoisin, että saisimme uusia ryhmiä, varsinkin miehiä ja nuoria, innostumaan kansalaisopiston tarjonnasta. Tietysti perinteisiä käyttäjäryhmiä ei saa unohtaa, painottaa Ruotsalainen.

Ruotsalainen on jo toteuttanut Joutsan, Kangasniemen ja Toivakan koululaisille kyselyn, josta saadaan hyviä ideoita kurssitarjontaan.

– Opiston kurssitarjonta on perinteisesti ollut laaja ja hyvä, mutta uuttakin yritetään aina löytää. Yksi kysymys on kurssien toteutumisessa aina se, löytyykö kurssille opettajaa, muistuttaa Ruotsalainen.

Ensi lukuvuoden kurssiohjelma valmistuu kesäkuun lopulla. Aiemmista vuosista poiketen kurssiohjelmaa ei tulla ensi syksynä jakamaan postissa joka kotiin opiston alueella. Painettua ohjelmaa on kuitenkin laajasti jaossa useissa paikoissa, kuten kirjastoissa ja marketeissa. Ja luonnollisesti monet opiston opiskelijat joka tapauksessa etsivät sopivan kurssin opiston nettisivuilta.

Markku Parkkonen

Kuka?

  • Antti Ruotsalainen aloitti Puulan seutuopiston rehtorina 1.3.2019.
  • Koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti, asuu Pieksämäellä.
  • Työskennellyt aiemmin muun muassa Itä-Hämeen opiston rehtorina Hartolassa sekä Savonia-ammattikorkeakoulussa yliopettajana ja koulutusjohtajana.

Aikuisten perus- ja digitaitohanke kouluttaa digitukihenkilöitä kylille

Puulan seutuopisto on saanut valtiolta avustuksen aikuisten perus- ja digitaitojen koulutushankkeeseen. Hankkeella on tarkoitus vahvistaa alueen asukkaiden osaamista esimerkiksi sähköisten palvelujen käytössä.

Yhtenä hankkeen toimista opisto pyrkii kouluttamaan joka kylälle muutamia digitukihenkilöitä, jotka voisivat auttaa oman alueensa asukkaita vertaistukijoina.

Tällaisia digitukihenkilöiden koulutuksia pyritään käynnistämään mahdollisimman pikaisesti ja asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä opistoon.

Hankkeen puitteissa on mahdollista vahvistaa myös esimerkiksi työttömien arkipäivän osaamista koulutuksilla, jotka parantavat työnhakutaitoja ja näin edistävät työllistymistä.

Markku Parkkonen