Luhangassa on sen verran suuria puutteita kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen tiedoissa, että kiinteistöverotuloista on jäänyt merkittäviä summia perimättä vuosien mittaan. Tähän on tulossa muutos, kun kunnanhallitus päätti käynnistää aiheesta selvityksen yhdessä Perlacon Oy:n kanssa.

Vuonna 2017 tehdyt analyysit vahvistivat ennakko-oletukset nykyisten kiinteistötietojen heikohkosta tasosta ja rekisteritiedoissa olevien virheiden ja puutteiden suuresta määrästä. Luhangan alueella on noin 585 vakituista ja 782 vapaa-ajan asuntoa.

– Pyrimme palkkaamaan tähän paikallisen työntekijän, ja tarkoitus olisi saada tutkittua isoin massa rakennuksista tämän vuoden aikana. Hankalimmat saaristokohteet jäisivät seuraavalle vuodelle.

– Kiinteistöveroselvitys alkaa karttatietojen ja erilaisten rekistereiden tutkimisella. Jos sieltä tulee esille ristiriitaisuuksia, niin maastomittaus tulee siinä vaiheessa ajankohtaiseksi, kertoo kunnanjohtaja Tuomo Kärnä.

Kiinteistöveroselvityksen tavoitteena on löytää mahdollisimman kattavasti kunnan alueella olevat, kiinteistöveron piiristä puuttuvat rakennukset ja selvittää niiden ajantasaiset tiedot. Ennakkosuunnitelman mukaan Perlacon postittaa jokaiselle kiinteistönomistajalle kyselyn tietojen keruuta varten. Omistajien ilmoittamat tiedot tarkastetaan rekistereistä ja ilmakuvista.

Materiaalin kokoamisessa noudatetaan verottajan käyttämiä määritteitä, eli pinta-alan rakennuksissa on oltava yli viisi neliötä ja käytössä olevia maatalousrakennuksia ja kunnan omistamia rakennuksia ei huomioida. Teollisuuskiinteistöjen tiedot saadaan parhaiten rakennuslupien kautta.

Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka verohallinto tilittää kiinteistön sijaintikunnalle. Veroa tulisi periä tasapuolisuuden vuoksi kaikilta kiinteistöverovelvollisilta oikeisiin tietoihin perustuen. Kiinteistöverokertymään vaikuttavat rakennusten pinta-ala, käyttötarkoitus ja lisävarusteet.

Projektista aiheutuva budjettiylitys katetaan tämän vuoden lisätalousarviossa. Tämän ja seuraavan vuoden aikana selvitykseen on varattu investointiohjelmassa yhteensä 40.000 euroa. Perlaconin tarjous on kuitenkin 51.700 euroa.

Ohjausryhmässä ovat Kärnä, rakennustarkastaja Risto Salonen, toimistosihteeri Nina Ilmonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Martti Viinikainen (kesk.) ja tuleva maastotyöntekijä.

Janne Airaksinen