Nelostien remontti Leivonmäen kohdalla kiihdyttää tempoaan kesää kohti mentäessä. Työmaalla tulee tapahtumaan paljon, ja paikallisten asukkaiden ja tiellä liikkujien on hyvä olla tietoinen tietyistä vaiheista. Tätä varten huhtikuun lopulla entisessä Leivonlinnassa, nykyisessä pääurakoitsija YIT:n projektitoimistossa, järjestetään yleisötilaisuus.

Pääurakoitsija YIT:n projektipäällikkö Timo Parikka kertoo, että keväästä lähtien työmaan kovalla vauhdilla etenevät vaiheet näkyvät niin tienvarren asukkaiden kuin valtatiellä autoilevienkin arjessa. Remontti on käytännössä valmis syksyllä.

Tämän kaiken myötä remontoitavan osuuden varrella asuvat joutuvat kulkemaan valtatielle päästäkseen toista reittiä kuin nykyään. Luvassa on myös uusia yksityisteiden nimiä ja osoitteita. Toukokuun lopusta lähtien töissä on syklejä, joiden aikana autoliikenne siirtyy osittain yhdelle kaistalle. Nämä seisokit tulee huomioida matka-ajassa.

Talvella remonttiosuudella olevien Savenahon ja Haapasuon kohtien alikulkusiltojen betonityöt ovat valmistuneet. Muita töitä ovat olleet kaiteiden asennus, puunkaadot ja tietyt maansiirtotyöt liittyen yksityisteihin ja täyttöihin.

– Nyt valmistelemme kesän hommia. Kunhan routa on sulanut ja asfalttiasemat aukeavat, niin jatkamme isolla volyymilla valtatien rakentamista toukokuussa. Ensiksi asfaltoimme siltakohdat, jonka jälkeen nykyiset kiertotiet puretaan pois. Sitä seuraavassa työvaiheessa puhkaistaan siltojen ali menevät tiet kohti lopullista muotoaan tietyömaan ja asukkaiden käyttöön. Tämän jälkeen asfaltointi jatkuu Joutsan suunnasta kohti valtatien levityksien asfaltoinnilla, kertoo Parikka.

Samassa yhteydessä monesta kiinteistöstä menevät suorat liittymät valtatielle lopullisesti poikki. Koko tieremontin yksi tavoite eli parantaa liikenneturvallisuutta toteutuu juuri tässä kohtaa, kun liittymien määrää vähennetään. Valtatien kummallekin puolelle on tehty rinnakkaisteitä, joita pitkin kiinteistölle tullaan ajamaan.

Tästä on seurauksena merkittävä muutos, sillä näiden kiinteistöjen osoitteet tulevat muuttumaan. Tällä hetkellähän ne ovat muotoa Valtatie ja numero xxx. Jatkossa osoitteeksi tulee jokin uuden rinnakkaistien osuuden nimi ja numero. Joutsan kunta on valmistellut uusia nimiä näille teille ja uusia osoitteita numerotietoineen.

– Nyt on tärkeää, että mahdollisimman moni etenkin niistä ihmisistä, joita osoitemuutos koskee, tulisi huhtikuun lopussa järjestettävään yleisötilaisuuteen. Joutsan kunta tiedottaa siellä osoitejärjestelyistä, ja pääurakoitsija YIT kertoo tarkemmin yksityiskohtia kevään ja kesän työvaiheista tietyömaahan liittyen.

– Tiedotustilaisuuden päivämäärä ja tarkemmat järjestelyt tullaan kertomaan myöhemmin erikseen, mutta tahdoin kertoa aiheesta jo tässä vaiheessa etukäteen. Tarkoituksena on valmistella ihmisiä muutokseen ja siihen, että varaavat aikaa tulla paikan päälle itse tilaisuuteen, korostaa Parikka.

Käytännössä asian voisi kiteyttää siten, että Parikka esikuntineen näyttää ihmisille kuinka ja mitä kautta he pääsevät kotiinsa jatkossa, ja kunta kertoo heille mikä heidän uusi osoitteensa on. Osoitetietoa tarvitaan paitsi postin kulkua varten, niin muun muassa myös poliisin, palokunnan ja ambulanssin tarvitsemisen varalta.

Tietyömaan logiikkaa ymmärtää paremmin, kun tietää, että se valmistuu ajatusmallilla etelästä pohjoiseen. Savenahon suunta on siksi pidemmällä kuin Leivonmaan taajaman kohta. Taajaman tienoilla näkyy tällä hetkellä länsipuolelle tehtävä rinnakkaistien työmaa. Kun se aikanaan kesäkaudella otetaan käyttöön, niin sanottu rengashallille vievä Niittysentien risteys sulkeutuu ja kulku sinne siirtyy pohjoisemmaksi tehtävän liittymän kautta meneväksi.

Sama liittymä palvelee jatkossa myös Harjulahdentiellä liikkuvia. Leivonmäen taajaman pohjoinen liittymä suljetaan Harjulahdentien suuntaan, ja uusi liittymä rakennetaan noin 300 metriä etelään. Tähän yhdistetään sitten Niittysentielle johtava rinnakkaistie, jota siis juuri nyt rakennetaan taajaman kohdalla suon päälle.

Pienimuotoisia louhintatöitä räjäytyksineen on vielä edessä huhtikuulla alkavina. Niistä tiedotetaan asukkaita erikseen. Louhintojen osalta tulee liikennepysäytyksiä loppukeväästä. Ne saavat kestää maksimissaan kahdeksan minuuttia.

Kun valtatietä rakennetaan ja tietä levennetään, niin joissakin kohdin tien tasausta pitää nostaa. Käytännön vaikutus on, että tietyissä vaiheissa liikenne tulee siirtymään liikennevalo-ohjauksella yhdelle kaistalle, kun vierekkäistä samaan aikaan nostetaan. Työt vaikuttavat matka-aikaan esimerkiksi Jyväskylän väliä päivittäin ajaville.

Parikka kehottaa varaamaan ylimääräistä aikaa liikennöitiin, sillä koko kesä on sykleissä tien levityksiä ja asfaltointia. Syksyyn mennessä asfaltoinnit ovat valmiita, paitsi viimeistä asfaltointikertaa, joka tapahtuu sopimusteknisistä syistä vuonna 2020. Vt4 Leivonmäen kohdalta on siten rakennettu käytännössä valmiiksi tulevana syksynä sisältäen myös ajoratamaalaukset, tiekaiteet, hirviaidat ja opasteet.

Yläkuvassa on Leivonmäen taajaman kohdalla parhaillaan rakenteilla oleva rinnakkaistie.

Janne Airaksinen

Tästä Permiharjuntieltä otetusta kuvasta ymmärtää hyvin, miksi on tarpeen parantaa liikenneturvallisuutta sulkemalla tiettyjä liittymiä ja ohjaamalla kulku mieluummin rinnakkaisteille.

Timo Parikka kertoo videolla remontista:

Tagged with →