Joutsa jatkaa merkittävien rakennushankkeidensa sarjaa. Kunnanhallitus päätti maanantaina käynnistää hankesuunnittelun ja tilaohjelman laatimisen, jolla SaKuKo-osaston (vuodeosasto) sijoitetaan palvelukeskus Jousen Koivula-osastoon. Asiassa ei aikailla, sillä valtuusto saa siunattavakseen tämän päätöksen jo tulevan viikon maanantaina eli 8.4.

Kunnanhallitus hyväksyi alustavan hankeaikataulun. Sen mukaan hankesuunnittelu alkaa nyt huhtikuussa ja päättyy elokuussa. Tämän pohjalta päätetään varsinaisesta hankkeen käynnistämisestä syyskuussa. Urakka-aika koittaa heinäkuussa 2020 ja töiden tulisi olla valmiina maaliskuussa 2021. Hankesuunnittelua ohjaa kunnanhallituksen nimeämä rakentamistoimikunta.

SaKuko-osasto suunniteltiin aluksi sijoitettavan uudisrakennukseen. Joutsan valtuusto päätti kuitenkin joulukuussa, että osasto sijoitetaankin Palvelukeskus Jouseen ja Jouseen suunniteltu perhekeskus uudisrakennukseen.

Nykyistä vuodeosastoa käytetään siihen saakka, kunnes SaKuKo-osasto siirtyy Palvelukeskus Jouseen. Jousen potilashuoneet ovat ilmanvaihtojärjestelmän uusimisen ja sairaalakaasujärjestelmien asentamisen myötä käyttökelpoisia vuodeosastokäyttöön. Rakennuksessa on myös valmiina sprinklerilaitejärjestelmä.

Lisäksi aikomuksena on uusia koko Palvelukeskus Jousen ilmanvaihtojärjestelmät ja huolehtia siitä, että rakennus on asianmukaisessa kunnossa asumiseen. Investointiohjelmassa on varattu tähän tarkoitukseen 990.000 euroa vuosille 2019–2021. Ilmanvaihto uusitaan kaikkiin kolmeen Jousen osastoon. Varsinainen kokonaiskustannus kaikesta tarkentuu hankesuunnittelussa. Rakennus on vuodelta 1988.

Kaikki vuodeosasto-hankkeeseen liittyvät tilat, järjestelmät sekä niihin kohdistuvat toimenpiteet täsmentyvät hankesuunnittelun aikana. Käytännössä huoneita on pintaremontoitava, pesuhuoneiden kokoa tarkistettava, ilmanvaihtojärjestelmä uusittava ja asennettava sairaalakaasujärjestelmä. Vuodepaikkoja tulee 18 kappaletta, minkä vuoksi muun muassa päivähuone, TV-huone, taukotilat, lääkehuoneet ja varastot on suunniteltava uudelleen. Myös potilaiden ruokailutilat on suunniteltava peruskorjauksen yhteydessä. Yhteys uuteen sote-keskukseen toteutetaan turvalliseksi ja tietojärjestelmät tehdään toimiviksi.

Jouseen on tehty vuoden 2018 alussa kuntotutkimus. Sen mukaan Koivula-osaston rakenteissa ei ole vaurioita, jotka olisivat merkittävä sisäilmahaitta tilojen käytölle. Joutsan sairaalan vuodeosastolla on viime vuoden aikana ollut potilaita yhteensä 467 henkeä.

Uuden SaKuKo-osaston tavoitteena on turvata sairaanhoidollisten ja kuntoutuspalveluiden saatavuus Joutsan seutukunnan alueella. Osastolla pyritään keskimäärin noin viiden vuorokauden hoitorytmiin potilaittain, eli potilas kotiutetaan viiden osastolla ollut päivän jälkeen.

Janne Airaksinen