Millainen on Joutsan seurakunnan tulevaisuus? Sitä pohdittiin torstai-iltana seurakunnan ja kirkkoneuvoston järjestämässä tulevaisuusillassa, johon otti osaa kuutisenkymmentä henkeä – niin seurakunnan luottamushenkilöitä, työntekijöitä kuin muitakin seurakuntalaisia. Tulevaisuudennäkymiä tuumittiin Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntasihteeri Ulla-Maija Harjun ja Kirkon koulutuskeskuksessa työskentelevän diakoniakoulutuksen asiantuntija Helena Tuomisen johdolla.

Tilaisuuden alkajaisiksi osallistujat pääsivät pohtimaan ryhmissä sitä, mitkä asiat saavat heidät tuntemaan seurakunnan olevan läsnä. Vastauksissa toistuivat muun muassa työntekijöiden tavoitettavuus, kirkolliset toimitukset kuten jumalanpalvelus sekä diakoniatyö, jota pidettiin erittäin tärkeänä.

Myös seurakunnan työntekijät pääsivät kertomaan ajatuksiaan. Heidän visioissaan tulevaisuuden unelmaseurakuntaan Joutsassa kuuluisi muun muassa se, että heillä olisi aikaa kiireettömään läsnäoloon seurakuntalaisten kanssa, että lastenohjaajien työpanos ohjattaisiin seurakunnan ydintehtävään kuulumattomasta koululaisten iltapäivätoiminnasta seurakuntatyöhön ja että seurakunnalla ei olisi tulevaisuudessa muita kiinteistöjä kuin hengellisen ydintehtävän toteuttamiseen tarvittavat neljä kirkkoa ja seurakuntatalot.

– Seurakunnan tehtävä ei ole omistaa vaan julistaa, muistutti viimeksi mainittuun asiaan työntekijöiden ajatuksia yhdessä Leivonmäen kappeliseurakunnan pappi Annukka Nuton kanssa julki tuonut nuorisotyönohjaaja Annika Oksanen.

Työntekijöiden unelmaseurakunnassa myös nähtäisiin Oksasen ja Nuton mukaan vapaaehtoistoiminnan tärkeys ja ymmärrettäisiin jatkuvan osa-aikaistamisen ja virkojen lakkauttamisen rapauttavan myös vapaaehtoistoimintaa. Virkojen osalta unelmaseurakunnassa tarvittaisiin työntekijöiden mielestä kaikki ne virat, jotka seurakunnassa jäivät viime vuoden jälkeen käyttöön.

Mikä asiat tekevät sinulle Joutsan seurakunnasta läsnäolevan? Muun muassa tätä pohdittiin tulevaisuusillassa.

Tilaisuudessa seurakunnan tiukkaa taloustilannetta avannut vs. talouspäällikkö Marko Varjonen piti työntekijöiden ideoita hyvinä ja katsoi, että ne kannattaa ottaa esille seuraavassa talousarviokäsittelyssä. Varjonen painotti talousraamien pitämistä todella tiukalla, jos seurakunnan halutaan säilyvän itsenäisenä.

– Täällä ei ole noudatettu taloudellisia realiteetteja, mitkä täällä olisi ollut, niin sen takia me ollaan tässä tilanteessa. Ja nyt jos täällä halutaan jatkaa, niin täällä on pakko ottaa nämä taloudelliset realiteetit käyttöön. Mutta se ei tarkoita sitä, että toiminta lakkaa. Mutta se tarkoittaa sitä, että kaikkea toimintaa ei ehkä voida toteuttaa, totesi Varjonen.

Hänen mukaansa seurakunnassa pitäisi talouden vakauttamiseksi tehdä pidempi kuin kolmen vuoden suunnitelma ja laskea realistisesti verotulot ja sopeuttaa toiminta siihen. Se vaatii erilaisia toimenpiteitä ja uudenlaista ajattelumallia – ei auta jäädä miettimään, mitä toiminta on aina ollut. Sen sijaan on mietittävä, mitkä seurakunnan resurssit ovat ja miten niillä resursseilla voidaan toimia ja palvella seurakuntana parhaiten.

– Toisen loppu on toisen alku. Ja se voi olla joskus parempikin. Aika monesti onkin, huomautti Varjonen.

Tulevaisuusillan anti jätetään hiippakuntasihteeri Ulla-Maija Harjun mukaan muhimaan ja prosessia jatketaan edelleen eri tahojen, esimerkiksi kirkkovaltuuston ja -neuvoston työskentelynä.

Tulevaisuusillassa Joutsan seurakunnan tulevaisuutta pohdittiin noin kuudenkymmenen hengen voimin. Joukossa oli niin seurakunnan luottamushenkilöitä, työntekijöitä kuin muitakin seurakuntalaisia.

Tarja Kuikka