Joutsan seurakunnassa suunnitellaan toisen diakonian viran lakkauttamista. Tämä suunnitelma esiteltiin jo talouden tasapainottamisryhmän raportissa, jonka perusteet tältä osin olivat kestämättömät. Raportissa väitettiin, että yksi virka 4000 seurakunnan jäsentä kohden riittää. Tällaista lukua ei ole olemassa. Suosituksen mukaan diakonian virkoja tulisi olla yksi alkavaa 3000 seurakunnan alueella asuvaa kohden, ei siis jäsentä kohden. Joutsan yli 4500 asukkaan kunnassa tämä tarkoittaa siis kahta virkaa.

Mietittäessä seurakunnan virkojen määrää ja mitä työvoimaresursseja tarvitaan, tulee katsoa myös toimintaympäristöä. Joutsan kunnassa alle 15-vuotiaita on n. 11 % väestöstä ja määrä on ollut koko ajan laskussa. Alle 6-vuotiaita on vain 4 %. Sen sijaan yli 64-vuotiaita on 37 % ja koko väestöstä eläkeläisiä on 41 %. Työvoimasta 15 % on työttömiä. Kirkon sosiaalinen työ on kohdistunut työttömiin, ikääntyviin ja sairauden vuoksi yhteisön ulkopuolelle jääviin henkilöihin. Joutsan väestön ikääntyessä lisääntyy myös toimintakyvyn rajoitteet. Diakonian kotikäyntityö tavoittaa kotiinsa jäävät ikääntyneet ja näin vie seurakunnan heidän luokseen, jotka terveydentilansa vuoksi eivät enää voi osallistua toimintaan.

Taloudellinen auttaminen on yksi osa diakoniatyötä. Työttömyyden tai sairauden vuoksi ahdinkoon joutuneiden tuki on taloudellista neuvontaa, asioiden selvittämistä ja mahdollisuuksien mukaan myös taloudellista avustamista laskuihin. Monimutkaisten asioiden selvittelyyn tarvitaan sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaa, joka ymmärtää sosiaalijärjestelmäämme ja on verkostoitunut kunnan muiden toimijoiden kanssa. Diakonit ja diakonissat ovat koulutuksensa puolesta näitä sote-sektorin asiantuntijoita. On myös huomioitava, että taloudellisiin avustuksiin käytetään seurakunnan varoja ja se on tehtävä virkavastuulla. Tätä ei voi hoitaa vapaaehtoisvoimin.

Kirkon virkaan vihityt diakoniatyöntekijät tekevät myös seurakunnan hengellistä työtä. Diakoniatyöntekijät tekevät tilastojen mukaan kirkossa eniten sielunhoitotyötä ja kotikäyntejä, joihin liittyy hartaus, rukous tai sairaan ehtoollisen vienti. Muutamissa pienissä seurakunnissa diakoniatyöntekijät pitävät myös sanajumalanpalveluksia. Henkilöstösupistamisten sijaan seurakunnassa tulisi miettiä myös nykyisten resurssien monipuolisempaa käyttöä. Uudet tehtävät rikastuttavat työtä ja seurakuntaelämää.

Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan yli 80 % suomalaisista pitävät kirkon diakoniatyötä tärkeänä ja he odottavat myös seurakuntien lisäävän resursseja diakoniaan. Oletettavasti joutsalaiset jakavat nämä näkemykset. Seurakunnan taloudellinen tilanne on tiukka, mutta nyt täytyy kysyä, onko esitys diakonian viran lakkauttamisessa linjassa siihen, mitä alueella tarvitaan ja vastaako se siihen, mitä seurakuntalaiset odottavat? Joutsaan tarvitaan edelleen kaksi diakonian virkaa.

Marko Pasma
asiamies
Diakoniatyöntekijöiden Liitto

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →