Työttömyys on viimeisen parin vuoden aikana laskenut Joutsan seudullakin varsin mukavaan tahtiin. Laskun taustalla on ollut parantunut taloustilanne, valtion työttömyysturvan uudistukset ja osaltaan myös tilastojen siivoaminen haamutyöttömistä. Nyt positiivinen kehitys näyttää tasaantuneen. Esimerkiksi helmikuussa Joutsan seutukunnalla työttömien määrä lisääntyi aavistuksen. Keski-Suomen maakunnan työttömyyslukuihin verrattuna seutukunta sijoittuu keskikastiin, eli tilanne ei ole erityisen hyvä, mutta ei erityisen huonokaan.

Periaatteessa Suomessa ei pitäisi olla työttömyysongelmaa, kun suuret ikäluokat ovat siirtyneet eläkkeelle ja aiempaa pienemmät työikäisten ikäluokat ovat kisaamassa työpaikoista. Ainakin tulevan parin vuosikymmenen aikana Suomeen pitäisi monien asiantuntijoiden mukaan pikemmin tuottaa työvoimaa ulkomailta. Jostain syystä tämä yhtälö ei kuitenkaan toteudu, sillä todelliset työttömyysasteet ovat reilusti niin sanotun luonnollisen työttömyysasteen yläpuolella.

Tässä lienee ainakin maaseutukunnissa kyse työn ja tekijöiden kohtaanto-ongelmasta. Töitä ei kotipaikkakunnalla ole, mutta työttömät eivät myöskään halua muuttaa työn perässä muualle. Valtion ja kuntien onkin viime vuosien hyvästä kehityksestä huolimatta lisättävä panostuksiaan työllisyyden hoitoon. Erityisesti olisi tarvetta uusille innovatiivisille tavoille ratkaista maaseudun kohtaanto-ongelmaa. Joutsan seutukunnalla se voisi tarkoittaa työpaikkojen monipuolista luomista paikkakunnalle.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →