Mhy Etelä-Savon valtuusto piti kevätkokouksen 29.3. Mikkelissä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Puukauppavuosi oli määrällisesti kaikkien aikojen vilkkain. Mhy Etelä-Savon toimialueen yksityismetsien puunmyyntimäärä oli viime vuonna 3,3 miljoonaa kuutiota, josta kertyi kantorahatuloja 160 miljoonaa euroa.

Metsänomistajat valtuuttivat yhdistyksen hoitamaan puukaupan toimeksiannolla 1,1 miljoonan kuution määrällä, joka on kolmannes yksityismetsien puukauppamäärästä. Mhy:n korjuupalvelun toimesta puuta korjattiin 390.000 kuutiota. Puukaupan kilpailuttamisen ja katkonnan vaikutus puukaupan taloudelliseen lopputulokseen on suuri. Kilpailutetun puun määrän mahdollisimman korkea osuus on tärkeä, koska se määrittää puun markkinahintatasoa.

– Kuitupuun tarve jatkuu vahvana toteutuneiden investointien ansiosta. Tässä markkinatilanteessa puun katkontaan täytyy kiinnittää erityistä huomioita, koska tukin hinta on yli kolminkertainen kuitupuun hintaan verrattuna, kertoo johtaja Petri Pajunen metsänhoitoyhdistyksestä.

Mhy:n mukaan isot puunostajat ovat kieltäytyneet toimittamasta tarkempia hakkuukoneen mittalistoja metsänomistajille ja metsänhoitoyhdistyksille. Valtuusto näki ehdottoman tärkeänä puukaupan luottamuksen ja avoimuuden kannalta, että tarkemmat mittalistat toimitetaan jatkossa. Ainoastaan niistä pystytään toteamaan, että kauppakirjassa sovitut ehdot täyttyvät. Jostakin syystä tarkempien mittalistojen toimittaminen ei sovi isoille. Sahoilta mittalistat on saatu kattavasti, joista selviää myös katkotut tukkipituudet ja läpimittaluokat.

Henkilökohtaista neuvontaa annettiin 4.105 metsänomistajalle. Metsä Vastaa -tiedonvälityshanke päättyi vuoden 2018 lopussa. Hankkeen aikana järjestettiin 107 tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 3500 henkilöä.

Taloudellisesti vuosi 2018 toteutui budjetoitua paremmin. Liiketoiminnan liikevaihto nousi 15,8 miljoonaan, joka on kaksi miljoonaa edellistä vuotta enemmän. Tulos oli 281.000 euroa ylijäämäinen. Mhy Etelä-Savo työllisti metsureita, yrittäjiä ja toimihenkilöitä 233 henkilötyövuotta.

Janne Airaksinen

Tagged with →