Joutsan kunnan viime vuoteen sisältyi plusmerkkisen tilinpäätöksen ohella muun muassa henkilöstöorganisaation merkittäviä muutoksia sekä koko vuoden suunnitteilla ollut, mutta vasta tämän vuoden puolella lukkoon lyöty sote-keskushanke.

Henkilöstöorganisaation osalta vuosi oli kunnanjohtaja Harri Nissisen mukaan sellainen, ettei vastaavaa ole Joutsassa aiemmin ollut. Keskeisiä henkilöitä jäi pois ja lisäksi kunnalla oli lukuisia rekrytointeja, joista osa jäi avoimeksi. Yksi viimeksi mainituista oli teknisen johtajan haku.

Mitä sote-keskukseen tulee, sen rakennustyöt alkavat Nissisen mukaan juhannukselta, maansiirtotyöt jo aiemmin.

– Varmaan toukokuussa päästään jonkunnäköisiä maansiirtotöitä tekemään alueella.

Joutsan työttömyysaste parani viime vuonna. Työttömyysasteen vuoden keskiarvo oli 11 prosenttia, kun edellisvuonna vastaava luku oli 14,6. Mutta vaikka työttömyyden osalta hieman helpotti, syntyvyys oli sen sijaan kaikkien aikojen huonoin; vain yksitoista lasta.

– Tällä tulee olemaan suuria vaikutuksia varhaiskasvatuksen tiloihin, henkilöstöön, kouluihin, kouluverkkoon, kaikkeen jo aika piankin. Yksitoista lasta on liian vähän, arvioi Nissinen.

Myös kunnan asukasmäärä oli laskusuuntainen. Viime vuoden lopussa asukkaita oli 4.470 eli piirun vaille sata vuodentakaista vähemmän.

Joutsan kunnan tilinpäätöksen keskeiset luvut vuodelta 2018 sekä vertailun vuoksi myös vuosilta 2013-2017.

Taloussaralla Joutsa pääsi plussalle, isoimmat kysymykset liittyivät talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkasen mukaan valtionosuusmuutokseen ja verotulojen pienenemiseen. Vuosikate oli runsaat 1,2 miljoonaa, tilikauden tulos runsaat 37.000 euroa ylijäämäinen ja tilinpäätöksen mukainen ylijäämä poistosuunnitelmien mukaisten poistojen ja poistoeron vähennyksen jälkeen runsaat 60.000 euroa. Ylijäämä on kunnanjohtaja Nissisen mukaan niukka, mutta ollaan sentään plussan puolella. Monessa muussa kunnassa tilanne on murheellinen.

– Ei ole näköpiirissäkään semmoista oikein valtavaa muutosta, niin tästä meidän ylijäämästä voi olla todella tyytyväinen, toteaa Nissinen.

Toisaalta tulos olisi voinut olla parempikin, mutta tulokseen ei varovaisuusperiaatetta noudattaen kirjattu Kiinteistö Oy Reposen saneerausohjelman mukaista kirjattavaa. Saneerausohjelmasta tulevia saatavia on talous- ja hallintojohtaja Hokkasen mukaan kaikkiaan 737.000 euroa, jotka jaetaan kymmenelle vuodelle. Viime vuosi oli saneerausohjelman käynnistymisen vuoksi vain niin sanotusti puolikas, joten saatavia kertyi vain noin 30.000 euroa.

Hallintokunnat pysyivät talousarviossa sosiaalitoimea lukuun ottamatta. Sen osalta menojen kasvu oli suurta lähinnä vanhustenhuollossa. Suunta on ollut Nissisen mukaan sama pidemmälläkin aikavälillä, sillä kymmenessä vuodessa sosiaalitoimen menot ovat kasvaneet miljoona euroa.

– Toki ollaan vanhusvoittoinen kunta, pitäähän sen kasvaakin. Mutta on se kyllä ollut aika kovaa se kasvu kaiken kaikkiaan.

Viime vuoden tuloksen perusteella veroprosenttiin ei ole Nissisen mukaan ainakaan heti korotuspaineita.

– Jos nyt tälläkin tavalla pärjätään, niin ehkä sille ei ole suurta tarvetta.

Tarja Kuikka

Tagged with →