Keski-Suomen seututerveyskeskus kokeilee Joutsan terveysasemalla kevään ajan yleislääkärin etävastaanottoa sekä viikoittaista psykiatrian etävastaanottoa. Yleislääkärin etävastaanottomahdollisuutta tarjotaan vastaanottoaikaa varaavalle asiakkaalle, jos sairaanhoitaja katsoo hoidon tarpeen arvion perusteella vaivan soveltuvan etälääkärin hoidettavaksi. Varsinaista tutkimusta vaativissa vaivoissa etälääkäri ei voi auttaa, eli tämän vastaanotolle ei mennä, jos on kyse esimerkiksi ajokorttitarkastuksista, toimenpiteitä vaativista käynneistä, akuuteista rintakivuista, vatsavaivoista tai vammoista.

Käytännössä vastaanotto tapahtuu siten, että asiakas kohtaa etälääkärin terveysasemalla tietokoneen näytön, kameran ja äänilaitteiden välityksellä. Vastaanotto perustuu keskusteluun ja kameran välityksellä tehtyihin havaintoihin. Kuten normaalilla vastaanotolla, myös etälääkärillä on käytössään asiakkaan sairauskertomustiedot. Tarvittaessa hoitaja on asiakkaan tukena.

Yleislääkärin etävastaanottotoimintaa on kokeiltu aiemmin Toivakassa, jossa kokeilu on toiminut seututerveyskeskuksen mukaan onnistuneesti. Etälääkäri hoiti vajaassa kahdessa kuukaudessa vajaat 160 varsinaista asiakaskäyntiä ja lisäksi edisti noin 510 asiakkaan tilannetta muulla tapaa.

Vastaanottokäynnit koskivat muun muassa pitkäaikaissairauksien vuosikontrolleja, ahdistusta, masennusta, työuupumusta, hengitysinfektioita, silmätulehduksia, iho-oireita ja akuutteja selkäkipuja. Etälääkäri myös kirjoitti reseptejä, sairauslomia ja lausuntoja sekä hoiti kuntoutusasioita.

Etävastaanotosta kaavaillaan pysyvää osaa seututerveyskeskuksen toimintaan, jotta kiireettömien vastaanottoaikojen saatavuutta voitaisiin tasata. Normaalin lääkärinvastaanoton rinnalla toimivalla yleislääkärin etävastaanotolla pyritään vapauttamaan paikalla olevien lääkärien resurssia fyysistä tutkimusta ja toimenpiteitä vaativaan potilastyöhön.

Etälääkärin vastaanottoa kokeillaan kevään ajan myös Keuruun ja Laukaan terveysasemilla.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto