Paikallislehti Joutsan Seutu on totutusti järjestänyt kunnallis- ja eduskuntavaalien alla vaalipaneelin. Torstaina tapaa jatkettiin eduskuntavaalipaneelin muodossa Karoliinan Kestikievarissa Leivonmäellä. Kiinnostuneita kuulijoita ja siten todennäköisiä äänestäjiä oli paikalla useita kymmeniä tekemässä omaa analyysiaan ehdokkaiden puheista. Tilaisuuden juontajana oli päätoimittaja Markku Parkkonen.

Paneelissa oli kuudesta eri puolueesta. Mukaan oli pyydetty ehdokkaita niistä puolueista, joilla on edustus Joutsan kunnanvaltuustossa.

Keskustaa, kokoomusta ja perussuomalaisia edustivat kolme paikallista ehdokasta, eli Sari Hovila (kesk.), Aki Virtaniemi (kok.) ja Saku Kaistinen (ps.). Lisäksi mukana olivat Tuomas Kurttila (sd.), Hannele Vestola (vihr.) ja Marika Visakorpi (kd.).

Hieman alle 1,5 tuntia kestäneen tilaisuuden aikana käytiin läpi viisi eri vaalien keskeistä teemaa. Nämä olivat terveydenhuolto ja sote-asiat, työ ja työttömyys, ilmastoteemat energia- ja ympäristöasioineen, valtion talous velkoineen sekä maahanmuutto- ja siirtolaiskysymykset.

Ehdokkaat kertoivat ensiksi esittelykierroksella omat taustansa ja syyt kansanedustajaehdokkaaksi lähtemiselleen. Tämän jälkeen jokainen pääsi lausumaan mielipiteensä käsillä olevista teemoista. Ehdokkailla oli myös halutessaan käytettävissä yksi kommenttipuheenvuoro.

Yleiskuvana tilaisuutta voisi analysoida, että jokaisella ehdokkaalla oli hetkensä. Edustamansa puolueen profiilin mukaisesti kullakin oli painavaa sanottavaa useimmista teemojen aiheista. Varsinaista väittelyä tilaisuudessa ei kehkeytynyt, mutta näkyvimmät erot painotuksissa tulivat esille suhtautumisessa maahanmuuttoon ja ilmastokysymyksiin. Seuraavassa on esitetty hyvin suoraviivainen tiivistys ehdokkaiden keskeisimmiksi arvioiduista argumenteista.

Sote-asioissa Hovila halusi julkiselle puolella vahvemmat hartiat terveydenhuoltoon. Visakorpi keskittyisi sote-uudistukseen ja jättää maakuntapuolen pois. Virtaniemi painotti paikallista sopimista, ja Kurttilakin mainitsi, että kunnilla voisi olla myös tuottajamahdollisuus. Kurttilan mukaan tavallisten terveyskeskusten pitää toimia kunnolla. Kaistinen painotti tarvetta yksityisten hoitopalveluiden valvontaan ja kunnollisiin sanktioihin. Vestolan mukaan viime ajat ovat näyttäneet, ettei peruspalveluiden avaaminen laajasti yksityisten firmojen käyttöön toimi.

Visakorpi, Kurttila, Kaistinen ja Virtaniemi tukisivat yrittäjyyttä. Sosiaaliturvaa pitäisi uudistaa Kaistisen ja Kurttilan mukaan siten, että työ kannattaisi paremmin. Vestola taas panostaisi koulutukseen ja Hovila mainitsi perustulokokeilun jatkamisen ja terveydenhuollon palkkatulon nostamisen.

Ilmastoasioissa useimmat ehdokkaat luottivat teknologisiin innovaatioihin ja muun muassa puurakentamisen edistämiseen. Visakorpi painotti lisäksi niihin käytännönläheisyyttä ilmastohysterian sijan. Kaistinen piti Suomen päästöjä niin vähäisinä, ettei nähnyt tarvetta etunenässä kulkemiseen niiden vähentämisessä. Vestola painotti sitoutumista päästöjen vähentämiseen ja mainitsi, että mitä enemmän metsiä hakataan sitä pienempi maamme hiilinielu on tulevaisuudessa.

Valtion talouden kohdalla pääkysymys oli, että korotetaanko veroja vai leikataanko palveluja. Tässä Kurttila halusi hyvinvointipolitiikkaa, Kaistinen vähäistä verotuksen koventamista, mutta ei palvelujen heikentämistä. Hovilakaan ei syttynyt palvelujen leikkaamiselle. Vestolalle valtionvelka ei ollut aivan hälyttävä ongelma, mutta rahoituspohja tulisi saada kuntoon, Visakorpi sanoi ei palvelujen leikkaamiselle, eikä hän nostaisi verotustakaan, vaan asettaisi haittaveroja kuten sokeriveron. Virtaniemi uskoi hyvään nelivuotiskauteen ja siten verokertymän nousuun. Hänkään ei vähentäisi palveluja.

Talousasiat liittyivät Virtaniemellä osin maahanmuuttokysymykseen. Työperäistä maahanmuuttoa hän tuki, mutta sanoi ei lusmuilijoille ja keskittyisi enemmän kantasuomalaisiin. Vestola otti lusmuilu-termiin kantaa kertoen, ettei tuntenut ketään maahanmuuttajaa, joka haluaisi olla tahallaan työllistymättä.

Kaistinen ei halunnut turvapaikkaturismia, mutta auttaisi naisia ja lapsia, joilla olisi oikeasti hätä. Vestolan mukaan Suomen kuuluu kantaa vastuuta maailman kaikkien aikojen pahimmasta pakolaiskriisistä.

Hovila puhui työperäisestä maahanmuutosta ja sen hyväksymisestä, että Suomi alkaa olla monikulttuurinen maa. Visakorpi antaisi apua ja turvaa niille, jotka sitä tarvitsevat, mutta ei sinisilmäisesti. Kurttila toivoi maltillisuutta, jossa tehdään työtä, ollaan ihmisiksi ja kunnioitetaan lakeja, kulttuuritaustasta riippumatta.

Lue lisää tulevan viikon lehdestä ja Digi-julkaisusta, kuinka ehdokkaat argumentoivat kutakin teemaa.

Yläkuvassa vasemmalla Kurttila, Hovila, Vestola, Virtaniemi, Kaistinen ja Visakorpi.

Janne Airaksinen

Tagged with →