Itä-Päijänteen RHY vuosikokouksessaan 13.2. riistapäällikkö Kursula tiedotti, että hirvieläinten lupa-anomuksia laadittaessa tulee myös vesialueiden omistajilta saada vuokrasopimukset. Kokouksessa allekirjoittanut totesi vaatimuksen toteuttamisen vaikeudet. Se tulee aiheuttamaan mittavan suuruisten sirpalealueiden syntymisen ja tulee vaikeuttamaan myös suurpetometsästyksen toteuttamista merkittävästi.

Vastuulliset 35 metsästysseuraa ja -seuruetta suorittavat arvokasta työtänsä lakisääteisen Itä-Päijänteen RHY:n tukemana ja ohjaamana. Pidämme ehdottoman tärkeänä, että lupien anojille ei saa tulla lisähuolia.

Olemme tietoisia siitä, että vesialueiden pinta-aloja ei ole aiemminkaan huomioitu metsästysaluepinta-alana. Yhdistävä viiva on riittävä. Se osoittaa saarien kuuluvan mantereen kanssa samaan anomusalueeseen. Ei muodostu kuitenkaan vesialueesta metsästysaluetta. On selvää kaikille, että turvallisuuden vuoksi luotiaseiden käyttö vesialueella ei sovi.

Ei yksikään vesistöalueen lähistöllä metsästävä seura ja seurue välty joskus epäonniselta kaadolta, josta on seurauksena haavakko. Haavoitettu eläin hakeutuu ensisijaisesti vesistöön pelastautumaan. Tuolloin metsästäjät eivät tiedosta vedessä olevia rajoja, vaan toimivat mahdollisimman nopeasti lopettamaan eläimen kärsimykset. Näin tehtynä metsästäjät tekevät myös metsästyslain mukaisesti oikein.

Odotamme myös selkeää käytäntöä siihen, miten jäihin hukkuneet raadot poistetaan vesistöstä mahdollisimman nopeasti. Minkä tahon tehtävä se on? On saatava valtakunnallisesti ohjeistus maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tässä yhteydessä kiitämme riistanhoitoyhdistystämme onnistuneesta toiminnasta erikoisesti vieraslajien supikoirien ja minkkien hävittämispyrkimyksissä. Myönteinen asia on myös se, että ilman metsästyskorttia olevat mökkiläisetkin voivat alkaa tehokkaasti osallistua vieraslajien hävittämiseen.

Suonteen kalatalousalue, Luhangan osakaskunta ja Kirkkolan osakaskunta ovat myös tehneet kannanotot aiheeseen.

Vesialueiden omistajien puolesta Tapio Ruohtula, Joutsa,
Itä-Päijänteen RHY:n jäsen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.