Kunnanvaltuutettu Lea-Elina Nikkilä (vihr.) jätti kunnanvaltuustolle 29.10.2018 aloitteen, jossa hän esitti, että Joutsa tekisi kunta-alan energiatehokkuussopimuksen. Tavoitteeksi tulee asettaa hiilineutraali kunta ja siihen pääsemiseksi kunnan tulee lähteä mukaan Hinku-hankkeeseen.

Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta.

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa todeten, että ilmastomuutoksen hillitsemiseksi tehtävät toimenpiteet ovat tärkeitä. Lautakunnan mukaan toimenpiteitä voi tehdä ilmankin näihin sopimuksin liittymistä, vaikka sinänsä kunta-alan energiatehokkuussopimusta pidetäänkin mahdollisena. Liittyminen kuitenkin edellyttää, että kunta varaa riittävät resurssit, jotta liittyjän velvoitteet voidaan täyttää. Hinku-kunnaksi liittyminen edellyttää, että Joutsa allekirjoittaa kunta-alan energiatehokkuussopimuksen.

Lautakunnan mukaan Hinku-kunnaksi liittymistä kannattaa tarkastella vasta mahdollisen energiatehokkuussopimukseen liittymisen jälkeen. Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijon ehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että mahdollinen liittyminen energiatehokkuussopimukseen toteutetaan teknisen johtajan valinnan jälkeen.

Teknisen johtajan virka on päätetty laittaa uudelleen hakuun elo-syyskuussa 2019 ja siihen saakka jatketaan nykyisillä järjestelyillä.

Janne Airaksinen

Tagged with →