Joutsan kunnanhallitus on päättänyt tilata Puulan seutuopistolta 3.600 opetustuntia lukuvuodeksi 2019–2020. Viime vuoden toteutuma oli 3402 tuntia.

Käytännössä toteutuneen opetuksen määrä on vaihdellut kalenterivuosittain seuraavasti: 3.573 opt vuonna 2013, 3674 opt vuonna 2014, 3610 opt vuonna 2015, 3511 opt, vuonna 2016, 3430 opt vuonna 2017 ja 3402 opt vuonna 2018.

Puulan seutuopistolautakunta on kokouksessaan 14.2. päättänyt pidentää kansalaisopiston lukuvuotta yhdellä viikolla 24:ään viikkoon. Tämän vuoksi oli laskennallisesti perusteita pitää tuntitilaus ennallaan.

Janne Airaksinen

Tagged with →