Joutsan kunnan vuoden 2018 tilikauden tulos oli kunnanhallituksen maanantaina hyväksymän ja allekirjoittaman tilinpäätöksen mukaan 37.617 euroa plussan puolella. Tulos olisi voinut olla parempikin, mutta Kiinteistö Oy Reposen saneerausohjelman mukaista saatavaa ei kirjattu vuoden 2018 tulokseen. Jos kirjaus olisi tehty täysimääräisesti, ylijäämä olisi voinut olla lähes miljoonan euron verran.

Vuosikate oli tilinpäätöksen mukaan viime vuonna 1.217.414 euroa. Toimintakate oli 28.889.181 euroa, sen osalta talousarvioon kirjattu alitettiin runsaalla 610.000 eurolla. Toimintakulut ja -tuotot pienenivät edellisvuodesta, kulujen osalta vähennystä oli 2,6 prosenttia ja tuottojen osalta 4,9 prosenttia.

Talousarvioon nähden määrärahat ylittyivät eniten sosiaalitoimessa, jossa ylitys oli runsaat 264.000 euroa. Opetus- ja kulttuuritoimessa määrärahat puolestaan alittuivat runsaalla 480.000 eurolla.

Verotulot pienenivät viime vuonna 643.595 euroa ja valtionosuudet 397.176 euroa. Kunnallisveroa kirjautui tilivuodelle 11.668.489 euroa, laskua edellisvuoteen oli 5,6 prosenttia. Yhteisöverotuotto laski 1,1 prosentilla 1.475.527 euroon. Kiinteistöverotuotto puolestaan kasvoi 4,1 prosentilla 1.754.209 euroon. Valtionosuudet olivat viime vuonna 15.165.903 euroa, mikä oli 2,6 prosenttia edellisvuoden tasosta.

Joutsan kunnan lainamäärä pieneni tilinpäätöksen mukaan edellisvuodesta 2,3 miljoonaa euroa. Kunnan lainamäärä oli viime vuoden lopussa 11,1 miljoonaa euroa, mikä tekee 2.499 euroa per asukas. Konsernin lainat olivat 23,1 miljoonaa euroa eli 5.176 euroa asukasta kohden.

Konsernin yhtiöistä Joutsan Lämpö Oy teki positiivisen tuloksen, ylijäämää kertyi 10.921 euroa. Sen sijaan Joutsan Vesihuolto Oy:n tulos jäi 16.579 euron verran alijäämäiseksi. Myös Koy Joutsan vuokra-asuntojen tulos oli 83.050 euroa alijäämäinen. Viimeksi mainittuun syynä oli As Oy Hulikkalantie 2:n remontti.

Tarja Kuikka

Tagged with →