Kaivosyhtiö Oy Fennoscandian Resources Ab muuttaa varausilmoitustaan. Yhtiön toimitusjohtaja Rasmus Blomqvist kertoo toimittaneensa perjantaina 22.3. Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle muutoshakemuksen, josta kansallispuiston alueet on rajattu pois.

– Se oli valitettava virhe, jota ei olisi saanut päästää tapahtumaan. Meillä ei ole mitään kiinnostusta kansallispuiston alueisiin. Uuden varausilmoituksen lupahakemuksen pinta-ala on 128 neliökilometriä, kun entinen oli 137 neliökilometriä.

– Leivonmäen kansallispuisto on rajattu siitä pois ja jätetty noin yhden kilometrin puskurivyöhyke kansallispuiston ympärille. Puskurivyöhykkeen leveys vaihtelee jonkun verran, tiedotti Blomqvist.

Vielä tiistaina hakemuksen tiedot eivät olleet päivittyneet Tukesin aiheesta pitämään karttapalveluun, mutta Blomqvist uskoo käsittelyn nopeaan edistymiseen.

Varaamalla itselleen alueen, hakija voi valmistella malminetsintälupahakemusta. Tämä on yhtiöllä harkinnassa joskus syksyllä. Päätöksentekoa pohjustetaan nyt keväällä käynnistyvillä tutkimuksilla.

Varauksen voimassaolo päättyy 17.1.2021 ja se ulottuu Luhangan, Joutsan ja Hartolan kuntien alueille. Yhtiö on nimennyt alueen Tammijärvi 1:ksi. Yhtiö on listannut etsivänsä seitsemää kaivoskivennäistä. Nämä ovat kulta, kupari, grafiitti, hopea, koboltti, tina ja volframi.

Kaikista eniten yhtiötä kiinnostaa grafiitti. Se menee kaupaksi akkuteollisuudelle ja on kasvavan kysynnän kohde. Toisella sijalla on kulta, jota on aiemmin etsitty seutukunnan maankamarasta. Grafiitin olemassaolo taas on paljastunut GTK:n lentokoneella tekemistä mittaustuloksista.

Nyt keväällä yhtiö tutkiikin ensiksi GTK:n tietokannat seudulta. Myös Luhangassa menneisyydessä tehtyjen koekairausten tuloksiin syvennytään huolella. Heinäkuussa on sitten luvassa kuukauden verran kenttätyötä, johon kuuluu kallioperän kartoittamista sähkömagneettisilla mittauksilla.

– Esitietojen perusteella oletetaan, että Tammijärvi 1:n alueella olisi grafiittipitoisia esiintymiä. Sitä emme vielä tiedä, onko se käyttökelpoista tarkoituksiimme. Syksyllä tiedämme enemmän, ja siinä vaiheessa päätämme, alammeko tekemään malminetsintälupahakemusta, taustoittaa Blomqvist.

Karkeasti ottaen varausilmoituksessa on alue, joka rajautuu Lempään, Tammijärven, Pappisen sekä Savenahon pohjoispuolisille seuduille.

Oy Fennoscandian Resources Ab on brittiläisen Beowulf Mining -kaivosfirman tytäryhtiö.

Yläkuvassa vihreällä on kaivosyhtiön varausalue, ja kansallispuiston alue näkyy siinä ruudukkona.

Janne Airaksinen

Tagged with →