Joutsan Seudun 13.3.2019 julkaistussa numerossa kerrottiin, kuinka Joutsan Seudun toimittaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuutettu Jukka Huikko lähtee Ylä-Satakunta -lehden päätoimittajaksi ja lehteä julkaisevan Ylä-Satakunnan Sanomalehti Oy:n toimitusjohtajaksi. Kyvykäs kunnan luottamushenkilö on halunnut kokea uusia mahdollisuuksia.

Huikko lopettaa työnsä Joutsan Seudussa kevään aikana.

Lehdessä kirjoitetaan edelleen seuraavasti. ”Hän on myös ilmoittanut luopuvansa välittömästi kaikista kunnallisista luottamustehtävistään.” Kuinka tämän asian kanssa käytännössä asiat saadaan sujumaan lähtijän ilmoittamalla tavalla, jää nähtäväksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuutettu on joka tapauksessa ilmaissut, mikä on hänen väliyön tahtonsa.

Tämä tuntuu allekirjoittaneesta hälyttävältä.

Olen jo aiemmin ilmaissut arvostukseni nykyistä kunnanhallituksen puheenjohtajaa kohtaan. Hän on osoittautunut yrittäväksi, koulutetuksi ja kunnan etuun tähtääväksi merkittäväksi luottamushenkilöksi. Mielestäni on Joutsan kunnalle menetys, että me menetämme tämän puheenjohtajan.

Haluan tässä todeta, ettei tämän kirjoituksen motiivina ole poliittiset syyt. Kunnanhallituksen puheenjohtaja on aivan ilmeisesti joutunut kokemaan kunnan kehittämistyössään liiallista vastustusta, vastaan asettumista. Olen saanut sellaisia havaintoja, että tämä vastassaoleminen on ollut systemaattista ja tietoista. Jukka Huikko ei ole tällaista allekirjoittaneelle kertoillut. Nämä havainnot ovat kirjoittajan omia. Olen saanut niille vahvistusta eri tahoilta. Se on allekirjoittanutta kummastuttanut.

Onko täällä ikään kuin maantapa, joutsalainen kulttuuri, että poikkeavista, kyvykkäistä henkilöistä halutaan eroon? Muistanemme senkin, että viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa Jukka Huikko sai 170 ääntä, se ole kolmanneksi suurin äänimäärä. Se on poikkeuksellista tämänkokoisissa ja suuremmissakin maalaiskunnissa. Lähtijän saama arvostus on ollut merkittävää ja laajaa.

Kun valittaen vielä totean tapahtuneen, niin toivon, ettei sitä polkua, jonka Jukka Huikko on toiminnallaan kunnan hallintoon avannut, päästettäisi umpeutumaan, ruohottumaan, vaan kehittymisen tiestä otettaisiin oppia ja tehty työ saisi arvoisensa jatkajan.

Heikki Vainiokangas
seniori

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →