Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt Oy Fennoscandian Resources Ab -nimisen yhtiön tekemän varausilmoituksen, joka antaa etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiselle. Varaamalla itselleen alueen hakija voi valmistella malminetsintälupahakemusta.

Karkeasti ottaen varausilmoituksessa on alue, joka rajautuu Lempään, Tammijärven, Pappisen sekä Savenahon pohjoispuolisille seuduille. Tukesin kaivosrekisterin karttapalvelusta näkee tarkat rajaukset varausilmoitukseen, ja sen mukaan alue menisi osittain päällekkäin Leivonmäen kansallispuiston eteläisten alueiden kanssa.

Varauksen voimassaolo päättyy 17.1.2021 ja se ulottuu Luhangan, Joutsan ja Hartolan alueille.

Yhtiö on nimennyt alueen Tammijärvi 1:ksi. Yhtiö on listannut etsivänsä seitsemää kaivoskivennäistä. Nämä ovat kulta, kupari, grafiitti, hopea, koboltti, tina ja volframi.

Kaivosyhtiöt ovat olleet seudusta kiinnostuneita ainakin 1950-luvulta lähtien. Tuolloin Lempäästä löydettiin viitteitä kullasta. Vuonna 2015 Geologian tutkimuskeskus GTK löysi Leivonmäen Kivisuolta kultapitoisia kivenlohkareita, jotka mannerjää oli kuljettanut paikalle alueelta, jonka oletettiin sijaitsevan kohtuullisen lähellä löytöpaikkaa.

Hauhajärven pohjoispuolella on voimassa Mawson Oy:n vuonna 2015 tekemä malminetsintälupahakemus kullalle ja sinkille.

Tukesin päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 23.4.

Janne Airaksinen

Näin varausilmoitukset rajat menevät kansallispuiston tienoilla.

Tagged with →