Joutsalaisia ja luhankalaisia järjestötoimijoita houkuteltiin viime torstaina jälleen tiiviimpään yhteistyöhön kotikuntiensa kanssa. Kyse oli Toivakassa järjestetystä Toivakan, Joutsan ja Luhangan toimijoille tarkoitetusta Hyvän kierteellä hyvinvoinnin voittajaksi -elinvoimapajasta, jonka järjestivät Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n (KYT) hallinnoima Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke sekä KYT-järjestöpalvelut yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien kanssa.

Tapahtuma oli osa elinvoimapajojen kiertuetta, joka toteutetaan maakunnassa seitsemällä alueella, käytännössä kaikkia maakunnan kuntia koskien. Vastaava kiertue järjestettiin viime vuonna, mutta nyt teemana on hyvinvointi.

Torstain elinvoimapajaan osallistui parisenkymmentä toimijaa, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n muutoskoordinaattori Anu Hätisen mukaan Joutsasta ja Luhangasta muun muassa sosiaali- ja terveysalan yhdistysten sekä liikunta- ja kyläyhdistysten toimijoita.

Elinvoimapajassa katseltiin hieman sitä, mitä kunnissa on viime vuoden pajojen jälkeen tapahtunut ja tutustuttiin kuntien hyvinvointikertomuksiin. Osallistujat myös kartoittivat kunnan ja järjestöjen välistä yhteistyötä hyvinvointiyhteistyön näkökulmasta omassa kunnassaan.

Asioita ei pelkästään pyöritelty mielessä, vaan ne kirjattiin ylös suunnitelmiksi. Anu Hätinen kertoo Joutsan osallistujien ideoineen järjestötoimijoiden yhteistapaamista ja sitä myöten tiiviimpää kumppanuutta järjestöjen, kunnan ja seurakunnan välillä. Luhankalaiset taas suunnittelivat kunnan, järjestöjen ja kuntalaisten yhteistä hyvinvointi- ja terveysiltaa.

Vastaavia toimia käynnisteltiin Hätisen mukaan maakunnassa myös viime vuoden pajojen pohjalta. Tuolloin kiertueen saldona oli 27 suunnitelmaa kuntien ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä ja lukuisia uusia ideoita. Esimerkiksi Karstulassa järjestettiin viime vuoden pajan pohjalta hyvinvoinnin ja terveyden teemailta.

– Tämä ilta poiki yhteisiä hankeiltoja ja meidän tietojen mukaan ainakin yhdelle hankkeelle haettiin rahoitusta. Ja useampi kunta innostui kutsumaan järjestöjä jatkokeskusteluihin, kertoo Hätinen.

Pajoihin osallistuneilta on tiedusteltu, minkä kohderyhmän hyvinvointia he tai heidän edustamansa yhteisö pitää tärkeänä. Vastausten perusteella joutsalaiset ja luhankalaiset olivat viime torstaina Toivakassa niin sanotusti kaikkien asialla.

– Tosi hienosti nousi Joutsan ja Luhangan osalta esille se, että kaikkien kuntalaisten tai koko kylän asukkaiden hyvinvointi on osallistujille tärkeää, kertoo Hätinen.

Tarja Kuikka