Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu laajenee elokuussa. Lähes 18.600 viisivuotiasta 27 kunnasta pääsee elokuussa jatkuvan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun piiriin. Määrä vastaa 31 prosenttia kaikista viisivuotiaista. Vuonna 2018 alkanut kokeilu jatkuu heinäkuun 2020 loppuun.

Joutsan kunta on lähtenyt mukaan kokeiluun ja tämä uusi jakso alkaa 1.8.2019. Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu alkoi elokuussa 2018 yhteensä 19 kunnassa, ja nyt kokeilutoimintaa siis laajennetaan. Joutsassa on viimeisen tiedon mukaan 36 lasta, joista 29 on jo varhaiskasvatuksessa.

Kokeilussa mukana olevat kunnat osallistuvat Opetushallituksen vetämään verkostoon, jossa kehitetään viisivuotiaiden varhaiskasvatusta ja kokeillaan uusia malleja esiopetuksen mahdolliseksi laajentamiseksi alkamaan jo viisivuotiaana.

Maksuttomuuskokeilun yhtenä tarkoituksena on selvittää myös maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia. Tavoite on nostaa tulevina vuosina mahdollisimman suuri osa viisivuotiaiden ikäluokasta varhaiskasvatuksen piiriin.

Joutsan varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto kertoo, että asiasta lähetään tiedote huhtikuussa kaikille viisivuotiaiden lasten vanhemmille.

– Niille, jotka eivät ole vielä varhaiskasvatuksessa, postitamme lisäksi hakemukset. Uusille hakijoille tehdään paikkapäätökset. 20 tuntia viikossa (84 h/kk) varhaiskasvatuksesta on maksutonta ja sen ylimenevältä osalta laskutetaan asiakasmaksulain mukaisesti.

– Viisivuotiaiden varhaiskasvatusta järjestetään päiväkoti Koivukummussa, Esikoiden viskariryhmässä sekä kunnan perhepäiväkodeissa kuten Keltasirkku, Koskikara ja yksityiskodit. Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatuskokeilu on ajalle 1.8.2019-31.7.2020, toteaa Lehto.

Kokeilun nyt alkavalla toisella kierroksella valtion kunnille suuntaama rahoitusosuus kaksinkertaistuu ja menetetyistä asiakasmaksutuloista korvataan kunnille 40 prosenttia. Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa kunnat saavat valtiolta avustusta, jolla kompensoidaan asiakasmaksutulojen vähenemistä.

Janne Airaksinen

Yläkuvassa päiväkoti Koivukumpu.