Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on kuntalain mukaan oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vaikuttamiselimiä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joista kaksi viimeistä on Joutsassa paikkakunnan väestömäärän huomioon ottaen yhdistetty.

Joutsan vanhus- ja vammaisneuvosto koostuu kahdeksasta vanhus- ja vammaisjärjestöjen edustajasta. Heidän pyrkimyksenään on siis vaikuttaa yhdessä kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten ja vammaisten kannalta. Neuvosto voi muun muassa tehdä aloitteita, ottaa kantaa tai antaa lausuntoja.

Viime vuonna neuvosto käsitteli muun muassa vammaislainsäädännön uudistusta, Kukoistava kotihoito -hanketta sekä esteettömyystyöryhmän perustamista. Siinä missä neuvoston toiminnan alkuaikoina kyse oli enemmänkin tapahtumien ja tekemisen järjestämisestä ikääntyville ja vammaisille, nykyisin nimenomaan vaikuttaminen päätöksenteon kautta on neuvoston puheenjohtajana tällä kaudella toimivan Virva Teräväisen (kuvassa) mukaan isommassa roolissa.

Edellinen neuvosto on myös ottanut kantaa kunnan hyvinvointikertomukseen ja tuonut sen käsittelyn yhteydessä ilmi kantansa palvelujen kehittämisestä. Nykyinen neuvosto on osallistunut hyvinvointikertomuksen laadinnan koulutukseen.

Yhtenä esimerkkinä vaikutuskeinoista Teräväinen mainitsee myös neuvoston mahdollisuuden kutsua esimerkiksi viranhaltijoita kokoukseensa keskustelemaan. Esimerkiksi esteettömyysasioihin liittyen neuvosto on jututtanut teknistä johtajaa.

– Se on ollut erittäin hyvä vaikutuskeino. Monta asiaa on korjautunut, katsoo neuvostossa Joutsan Kuulo ry:tä edustava Teräväinen.

Joutsan vanhus- ja vammaisneuvosto on järjestänyt viime vuosina yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa Elämänkaarijuhlan. Vanhustenviikon päättävä juhla on ollut suosittu. Viime vuonna juhlan ohjelmassa oli muun muassa tuolijumppa. Kuva: JS Arkisto

Yksi näkyvä toimintamuoto on myös ollut vanhustenviikon pääjuhlan eli Elämänkaarijuhlan järjestäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Viime vuonna juhlassa oli Teräväisen mukaan sali täynnä väkeä ja palaute oli pelkästään positiivista. Kiitos kodeissa lähtemisessä auttaneiden Apusten, juhlaan pääsi Teräväisen mukaan moni sellainenkin, joka ei olisi muuten päässyt osallistumaan.

– Siellä on lauluja, runoja ja puheita ja kahvitus sitten päälle. Kyllä ihmiset ovat olleet tyytyväisiä, kertoo Teräväinen.

Myös viime vuonna järjestetty liikunnallinen koko perheen toimintapäivä oli hänen mukaansa suosittu: neuvoston ideasta liikkeelle lähtenyt, tuolloinkin yhdessä muiden toimijoiden kanssa järjestetty tapahtuma houkutteli paikalle 150 kävijää. Tänä vuonna liikuntatapahtuma on Teräväisen mukaan tarkoitus suunnata ikäihmisille.

Yhtenä Joutsan vanhus- ja vammaisneuvoston lähitulevaisuuden tärkeänä asiana Virva Teräväinen näkee edelleen hyvinvointikertomuksen; sieltä nousee yhä esiin haasteita, joihin on tartuttava. Mutta vaikka haasteita on, Teräväinen muistuttaa myös onnistumisista. Yhtenä sellaisena hän nostaa esiin kehitysvammapuolella tehdyn työn, johon vanhus- ja vammaisneuvosto perehtyi kehitysvammaisten palveluseteliä käsitellessään.

– Siellä oli tehty erittäin hyvää työtä. Siis täysi kiitos Pirkko Simolle, sanoo Teräväinen.

Hyvien asioiden esille nostaminen on hänen mukaansa tärkeää, sillä ne jäävät usein piiloon ja vain huonot asiat nousevat esille.

Yksi Teräväiselle itselleen hampaankoloon jäänyt asia on se, että hyvinvointitupahankkeen päättyessä tänä vuonna myös hyvinvointikoordinaattorina hankkeessa toiminut henkilö lähtee. Koordinaattorin työhön tyytyväinen Teräväinen olisi toivonut kyseisen henkilön palkkaamista kuntaan, sillä hyvinvointityön koordinaattorille olisi hänen mielestään Joutsassa tarvetta.

Joutsan vanhus- ja vammaisneuvosto

  • Valitaan valtuustokausittain, asettajana kunnanhallitus.
  • Koostuu kahdeksasta paikallisesta vanhus- ja vammaisjärjestön edustajasta ja heidän varajäsenistään.
  • Puheenjohtajuutta vuorotellaan eli tällä kaudella puheenjohtaja vammaisjärjestöksi katsottavasta Joutsan Kuulo ry:stä, ensi kaudella vanhusjärjestöstä.
  • Tällä kaudella edustajat seuraavista järjestöistä: Joutsan Kuulo, Eläkeliiton Joutsan yhdistys, Joutsan Eläkkeensaajat, Keski-Suomen Muistiyhdistys, Jyvässeudun Omaishoitajat, Joutsan seudun Parkinson-kerho, Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen Joutsan seudun paikallisosasto, Eläkeliiton Leivonmäen yhdistys.
  • Neuvosto kokoontuu neljästi vuodessa, tarvittaessa useamminkin.
  • Esittelijänä toimii vs. peruspalvelujohtaja Terhi Kallio.

Tarja Kuikka