Kuten oli nähtävissä, hallituksen valmistelema sote- ja maakuntauudistus kaatui vaalikauden loppumetreillä. Nyt ei ilmeisesti valtion taholta mikään soteen liittyvä etene ennen kuin maahan saadaan uusi hallitus eduskuntavaalien jälkeen. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kuntien pitäisi lyödä hanskat tiskiin puoleksi vuodeksi. Päinvastoin, nyt kuntien tulisi ottaa aloite omiin käsiinsä ja ryhtyä pohtimaan sote-uudistuksen jatkoa. Näin on Keski-Suomessa jo toimittukin.

Vaikka sote-uudistusta vastustettiin laajasti, vallitsee monista sen periaatteista laaja yksimielisyys. Melkein kaikki poliitikot katsovat, että jatkossa kuntien sosiaalitoimi ja eri toimijoiden hoitama terveydenhuolto tulisi yhdistää yhden alueellisen toimijan alle. Samaten sote halutaan nykyisiä kuntia laajempien alueiden hoidettavaksi. Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon yhdistämistä puoltaa se, että varsinkin vaativimmat asiakkaat tarvitsevat usein molempien palveluja. Yhdistämällä toiminnot päästäisiin yhden luukun periaatteeseen ja tieto kulkisi eri tahojen välillä paremmin.

Isompien harteiden etsimisessä maakunnissa kääntyvät nyt todennäköisesti katseet sairaanhoitopiireihin. Keski-Suomessakin olisi seuraavaksi järkevää pohtia maakunnan kokoista, sairaanhoitopiirin varaan rakentuvaa kuntayhtymää, joka vastaisi perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta sekä sosiaalitoimesta.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →