Joutsan seurakunnan diakoni Heidi Karvinen ilmoitti irtisanoutuvansa diakonin virasta 25.3.2019 lukien. Kirkkoneuvosto myönsi eron ja päätti käynnistää valmistelut yhden diakonia viran lakkauttamiseksi 1.11.2019 alkaen. Lisäksi samalla valmistellaan yhden diakonin viran muuttamista osa-aikaistetusta virasta täydeksi viraksi 1.11. lähtien.

Tällä hetkellä Joutsan seurakunnassa on kaksi diakonin virkaa, jotka kummatkin on osa-aikaistettu 80-prosenttiseen työaikaan säästösyistä. Toinen viranhaltijoista on tällä hetkellä virkavapaalla ja hänen virkaansa hoidetaan 60 prosentin osuudella viransijaisen toimesta ja 20 prosentin osuudella seurakunnan nuorisotyönohjaajan toimesta.

Koska seurakunnan jäsenmäärä on koko ajan vähenemässä, niin Joutsan seurakunnan on jatkossa tultava toimeen yhdellä diakonin viralla. Kun diakoniatyön työntekijämääriä suhteutetaan koko evankelisluterilaisen kirkon mittakaavassa jäsenmääriin, niin Joutsan seurakunnassa tämä tarkoittaisi vuoden 2018 lopun jäsenmäärän (4.023) mukaan 1,18 henkilötyövuotta. Arto Virtanen jätti kirkkoneuvoston kokouksessa asiaan eriävän mielipiteen.

Seurakuntamestari Heli Majanen-Jaakkola on irtisanoutunut. Hänen viimeinen työssäolopäivänsä on huominen päivä eli perjantai 8.3. Majanen-Jaakkola oli työsuhteessa seurakuntaan, ja tällä hetkellä ei hänen tilalleen ei palkata uutta henkilöä, vaan hommat hoidetaan erilaisilla järjestelyillä kuten esimerkiksi ostopalveluilla.

Kirkkoneuvosto muutti vs. talouspäällikköMarko Varjosen kanssa 21.1.2019 alkanutta määräaikaista työsopimusta, siten, että ajalla 21.1.2019–31.3.2019 hän toimii projektiluonteisissa tehtävissä virkasuhteessa.

Janne Airaksinen

Tagged with →